РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Кът на българската армия в ПТГ „Д-р Никола Василиади“ – Габрово

Седмица преди да отбележим Деня на храбростта и празника на Българската армия – 6 май, в ПТГ „Д-р Никола Василиади“ – Габрово празнично беше открит кът на българската армия. Пространството е създадено по проект „Да помним кой ни брани“ по Национална програма „ИЗУЧАВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ТРАДИЦИИТЕ И ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ“ на Министерство на образованието и науката и Министерство на отбраната.

Официалното откриване уважиха областният управител Ралица Манолова и нейният заместник Ивелин Стоянов, началникът на Военно окръжие – Габрово подп. Кристиян Гранджан, подп. доц. Лазар Лазаров – преподавател в НВУ „Васил Левски“, началникът на отдел „Държавен архив“ – Габрово Цветомира Койчева, представители на РУО - Габрово, на Съюза на ветераните от войните, НД „Традиция“ клон „Цанко Дюстабанов“ – Габрово, бивши и настоящи възпитаници на техническата гимназия – всички те съдействали за изграждането на къта на българската армия. Той включва представени архивни документи и снимки, медали, военни униформи, знамена – предмети, които ще оживяват в разкази и ще накарат посетителите му да съпреживяват славното минало на българската войска. „За да има осмислено настояще, миналото не бива да обраства в забрава. Гаранция за това са войнските традиции, които трябва да се възстановят, изучат, почитат и препредават. Ние, гимназиалните учители на ПТГ „Д-р Никола Василиади“ сме в уникалната позиция за образование на следващото поколение и изграждане на стабилна ценностна система в подрастващите, в която патриотизмът заема особено място“ – подчерта в словото си директорът на гимназията г-жа Корнелия Мотова, която преряза лентата и официално откри къта. 

Присъстващите отправиха своите поздравления за идеята и реализацията на този проект, защото една от важните задачи на българското образование е да спомага за изграждането на стабилна ценностна система в подрастващите, в която патриотизмът заема особено място. Това ще допринесе за придобиване на нови компетентности в областта на гражданското образование и патриотичното възпитание на учениците, както и за провеждане на дейности, свързани със съхраняването на историческата памет за българската армия и за националните традиции и култура. По време на събитието Антон Колев, бивш възпитаник и настоящ председател на РК „Цанко Дюстабанов“, показа и разказа за различните български военни униформи и сподели, че ще се радва да продължи партньорството с учениците под различни форми.

На финал учениците от гимназията, заедно със заместник областния управител Ивелин Стоянов и подп. Кристиян Гранджан поднесоха цветя на Паметника на загиналите във войните.