РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областните управители от Северна България обсъждаха развитието на туризма на среща във Велико Търново

Областният управител Ралица Манолова участва в работна среща на областните управители на Велико Търново, Габрово, Плевен, Разград, Русе и Силистра. В дискусията се включиха и експерти от администрациите и неправителствения сектор в сферата на туризма. Заедно набелязаха конкретни мерки за развитието на туризма. Целта е увеличаване броя, както на български, така и на румънски посетители и създаването на общи маршрути в региона, които да включват културен, поклоннически, селски, кулинарен и други видове туризъм. Предвижда се още разработването на Фейсбук страница, където ще се промотират най-интересните културни събития и туристически обекти в шестте области.

По предложение на Ралица Манолова ще стартира създаването на общ събитиен календар и ще се насърчава възможността за представяне на различни общински и регионални фестивали във всяка от областите Велико Търново, Габрово, Плевен, Разград, Русе и Силистра. Календарът ще рекламира не само най-атрактивните прояви, но и интересните за посещение места. „Фактът, че заедно насочваме усилията си към привличането на повече туристи в нашите области и имаме желание да си помагаме, дава една добра основа за развитие на тези процеси. Информацията е един от най-ценните ресурси и създаването на нови механизми за разпространение е поредната крачка напред.“, сподели областният управител на Габрово Ралица Манолова.

Ще се работи по-активно и за насърчаване на туристопока от Румъния. За целта ще бъдат привлечени влогари и ще се публикуват материали в северната ни съседка, които да засилят интереса към страната ни, особено към Северен централен район.

„Трябва да бъдем по-близо до хората и да представяме туристическите продукти по един по-атрактивен начин, така че наистина да ги привлечем към конкретно събитие или обект. Важно е да ги накараме да съпреживеят, да изпитат емоция, когато отидат на определен фестивал или посетят дадено място“, допълни домакинът на срещата - областният управител на Велико Търново Людмила Илиева.

Предстои изследване на профила на туристите в шестте области, като акцентът ще падне върху българските и румънските граждани.

Следващата среща ще бъде в Габрово в началото на месец юни.