РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Тече преброяване на автомобилите, за да се докаже необходимостта от изграждане на трета лента за ляв завой в района на с. Враниловци

В рамките на редицата срещи и дискусии, относно необходимостта за промяна на кръстовището за с. Враниловци, предизвикани от областния управител Ралица Манолова с отговорните институции, стана ясно, че Агенция „Пътна инфраструктура“ има волята за стартиране на процедура за проектиране и изграждане на трета лента за ляво завиване на главен път II – 44 Габрово –Севлиево в района на с. Враниловци. За да се случи това следва да се извърши преброяване на автомобилното движение по главното и второстепенното направление във всички посоки. Целта е доказването на интензивния трафик и реалната необходимост от изграждане на тази лента. Община Габрово се ангажира с този процес като преброяването се извършва на три пункта, а данните от него се вписват във формуляр за преброяване на движението по пътищата, съгласно ЗДП и разработен от АПИ. В една от поредните комисии за преброяване, която работи и днес се присъединиха и представители на Областната администрация. Усилията на всички са насочени към адекватно и устойчиво решаване на проблема. До момента това разбиране заявяват всички институции. Очакваният протокол с обобщение на данните от преброяването от Община Габрово ще е ключовият момент, който ще определи как ще продължи процеса.