РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

МОН отпусна 430 000 лв за основен ремонт на покрива, мълниезащитна и заземителна инсталация на Национална Априловска гимназия и Националния музей на образованието – Габрово

Министерство на образованието и науката осигури необходимите средства на Национална Априловска гимназия в размер на близо 430 000 лв за цялостното завършване изпълнението на „Основен ремонт на покрива, мълниезащитна и заземителна инсталация“ към проект „Основен ремонт, реставрация и модернизация на сграда на Национална Априловска гимназия и на Националния музей на образованието – Габрово“. Писмо за отпуснатите средства получиха днес директорът на гимназията на началникът на РУО – Габрово.

Средствата са от инвестиционната програма на министерството за 2022 г и са отпуснати след проведена работна среща на областния управител Ралица Манолова с началника на кабинета на министъра на образованието д-р Иван Модев и началника на кабинета на министъра на културата Николай Сайков, по време на която са обсъждани възможностите за осъществяване и реализиране на проекти в областта на реставрационно-консервационните дейности на обществено значими сгради в областта, както и възможности за инструменти за финансиране на подобни дейности. – информира г-жа Манолова.

 „Сградата на Национална Априловска гимназия е реликва за всички нас, не само габровци, а за страната ни. Тя е богатство - в архитектурен, културен и образователен аспект и аз приех като свой дълг и кауза намирането на начин да я съхраним.“ – обясни областният управител и подчерта, че е благодарна за изключителното разбиране и бързата реакция от страна на държавата. Манолова е категорична, че в лицето на МОН вижда готовност и воля за довършване на този проект до края, за да може учениците и учителите да провеждат учебен процес в нормални условия. Получила е уверение, че предстои одобрение на средствата за ремонт и на сутерена, от страна на МОН.  След което остава последната стъпка за реализация – реставрация на фасадата и мерки за енергийна ефективност и смяна на дограма, за което Министерство на културата е поело ангажимент.