РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Конкурс на тема "СВЕЩЕНИТЕ БУКВИ, КОИТО РАЗКАЗВАТ ИСТОРИИ"

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ГАБРОВО

НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

обявяват

конкурс на тема

"Свещените букви, които разказват истории"

Инициативата е по повод Деня на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост 24 май

Има за цел насърчаване четенето и „общуване“ с книгите

В конкурса могат да участват деца от 7 до 18 години.

Творбите трябва да отговарят на следните изисквания:

  • Да представят празника през погледа на детските очи
  • Да съдържат красиво изписан текст /откъс/ от любима книга или приказка, придружен с илюстрация на НАЧАЛНАТА буква на представения текст
  • Да са с размер 50/35 см.
  • Без ограничение по отношение на техниката;
  • На гърба на рисунката да има следната информация: трите имена на участника, клас, училище, адрес и телефон за връзка

Жури ще определи победителите по следните критерии:

  • Правопис
  • Креативност и подбор на произведение
  • Краснопис
  • Оформление на страницата
  • Отговаря ли на посочената тема и изисквания

Срок за предаване на творбите – не по- късно от 20 май 2022 г. в Областна администрация – Габрово на адрес 5300 Габрово, пл. „Възраждане“ № 5

Отчитане резултатите от конкурса и откриване на изложба в Национален музей на образованието с избрани от журито творби – 23 май 2022 г., 17:00 часа.