РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Зам.-министърът на земеделието Стефан Буржев се срещна със земеделски производители от региона

Младши експертът Христо Башев взе участие в работна среща със заместник – министъра на земеделието Стефан Буржев, неговия екип и земеделски стопани от региона, инициирана от директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Габрово Даниел Бурмов. Целта е скъсяване на дистанцията между Министерство на земеделието /вкл. неговите структури/ и земеделските стопани.

 На срещата са поставени актуалните теми, които вълнуват земеделските стопани в областта, относно ползването на земеделските земи, изкупните цени на продукцията, както и подпомагането им чрез различните финансови мерки. От екипа на заместник министъра изясниха важните теми, свързани с ПРСР за периода 2023-2027 г. В открит разговор се откроиха възможностите, които биха имали земеделските производители, ако намерят варианти за сдружаване за отстояване на техните искания, свързани с изкупуването на продукцията им, ползването на пасища и земи под аренда и др. Екипът на зам.-министъра, който включваше Дора Ненова - Директор Дирекция „Държавни помощи и регулация“; Аделина Стоянова - Директор Дирекция „Директни плащания“; Главния секретар на ЦУ на ДФЗ Ивайло Арбов и съпредседателя на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев отговаряха на въпросите на земеделските стопани, както и приеха техните предложения и мнения свързани с подпомагането на дейността им в различните браншове на земеделието. – информира Христо Башев.