РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

ПРАЗНИК ПО ПОВОД 29 ЮНИ - ДЕН НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Днес в двора на ЦПЛР-Детски комплекс „Йовко Йовков“ в гр. Севлиево областният управител Ралица Манолова откри празник по повод 29 юни – деня на безопасността на движението по пътищата под надслов “Разумно лято”. 

Гости на днешния празник, освен Ралица Манолова, бяха и Ивелин Стоянов, заместник – заместник областен управител и председател на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, Красимира Йорданова - зам.  - кмет на Община Севлиево,  Георги Маринов - началник на Регионално управление на образованието - Габрово, Николай Симеонов - началник сектор ,,Пътна полиция“ при ОД на МВР – Габрово, Христо Банков – главен инспектор на Районна Служба ,,Пожарна безопасност и защита на населението“ - Севлиево, експерти от Община Севлиево и РУО - Габрово. DSC08944

Пътната безопасност е основен приоритет и кауза на Областна администрация – Габрово, която в последните години насочва вниманието на обществото към тази тема с цел превенция и повишаване културата на поведение на пътя. Екипът на администрацията е убеден, че това се формира още в най – ранна детска възраст, затова с целенасочени действия и различни активности се старае всяка година да организира събития за деца, които да са обучителни, но и атрактивни.  През настоящата година администрацията реши събитията на 29 юни да бъдат изнесени извън областния град и днес, в навечерието на Деня на безопасността на движението по пътя, показахме как местната власт, бизнесa и неправителственият сектор работят заедно за сигурно бъдеще на нашите деца и за тяхната безопасност. На новоизграденото уникално съоръжение, както за община Севлиево, така и за област Габрово малките палавници от ДГ „Слънце“ представиха своите знания, свързани с безопасното движение по пътищата като показаха умения как управляват детски автомобили и мотори в почти реална обстановка. Децата демонстрираха как се пресича на пешеходна пътека, как реагират участниците в движението - автомобилисти, мотористи и пешеходци на обикновено кръстовище, при регулиране със светофар, при кръгово кръстовище, разпознават ли основни пътни знаци. Участниците, представили се отлично на Националното състезание по БДП от ОУ “Стефан Пешев”, направиха демонстрация по приложно колоездене. А за да се проверят на практика усвоените знания малчуганите участваха в оспорвано състезание по трасето с тротинетки. Демонстрациите бяха направлявани от каките и батковците от „Интеракт-Севлиево“, които имаха важна роля по време на реализирането на проекта за създаване на площадката за обучение по пътна  безопасност. Проектът е частично финансиран от Фондация „Ротари“, а негов инициатор е „Ротари клуб-Севлиево“, подкрепен от: Община Севлиево, Бизнес сдружение „Севлиево 21-ви век“, Ротаракт клуб - Велико Търново, Интеракт клуб - Севлиево.DSC08938

Денят на безопасността на движение по пътищата през настоящата година се отбелязва за четвърти път в нашата страна. През 2019 г. с решение на Министерски съвет датата 29 юни е определена за единна дата за страната ни. Избрана е не случайно, черната статистика показва, че летните месеци юли и август са най – тежките по отношение на смъртните случаи. По данни на СЗО, нараняванията при ПТП в световен мащаб са водещата причина за смъртност във възрастовата група от 5 до 29 години. Ето защо много от инициативите не случайно поставят фокус към децата и младежите.DSC09009