РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Ралица Манолова в дискусията „Среща на бизнеса във Велико Търново и Габрово“: „Чисто организационно всяка администрация има какво да направи, за да засили диалога с бизнеса и той да се чувства комфортно на територията на конкретната област.“

Областният управител на Габрово Ралица Манолова се включи в дискусията на събитието „Среща на бизнеса във Велико Търново и Габрово“, организирана от “Капитал” и проекта “Капитал Градове”. Инвестиции и бизнес среда във Велико Търново и Габрово; развитие на индустриалните зони; развитие на транспортните връзки; бъдещето на ИТ сектора и дигитализацията в региона; качество на живот: как да привлечем и задържим младите и да се подобри градската среда  - това бяха основните теми на дискусията, която събра представители на държавната и местната власт, ИТ компании, културни институции и социални инициативи и др.

Манолова участва в панелната сесия, свързана с инвестициите и инфраструктурата в област Габрово и Велико Търново, където се включи и Областният управител на област Велико Търново, както и заместник-кметът на Община Габрово инж. Деян Дончев. Основният акцент от дискусията бе насочен към подобряване комуникацията между бизнеса и институциите и колко важно е това за инвеститори и развитието на регионите, предизвикателствата пред бизнеса и възможно ли е бизнес и администрация „да говорят на един език“. Пред участниците в срещата областният управител на Габрово открои като основен проблем утежнената бюрокрация, която затормозява бизнеса и понякога отказва инвеститорите да дойдат в региона. Манолова даде няколко добри примера от работата й в тази сфера - как комуникацията е в основата на всяко едно добро партньорство или решаване на проблем и как вече текат процеси за подобряване на дейността на Областна администрация - Габрово в тази посока.  „Смятам, че областните администрации определено направихме крачката напред в тази посока, защото понякога е нужно много малко, за да има голям ефект.“ – заяви областният управител Ралица Манолова, която е убедена, че когато в администрациите има хора, които имат желание за това бизнеса и институциите да гледат в една посока и да се интересуват от това, което се случва в местната общност – диалог винаги ще се намери. Тя даде като добър пример една от първите неписани промени, приета в работата на Областна администрация – Габрово, свързана с облекчаване на бизнеса и на гражданите, а именно- е да не се изчаква крайният срок за обработка на техните искания и документи, а максимално бързо в рамките на 1 седмица това да се случва. „Чисто организационно всяка администрация има какво да направи, за да засили диалога с бизнеса и той да се чувства комфортно на територията на конкретната област. Ние сме подали ръка и сме откликнали на всеки един, които е пожелал да разговаряме. Вярвам, че тогава, когато институциите искат да помогнат – те могат да го направят.“ – подчерта още в изказването си Ралица Манолова. В подкрепа на това, тя даде пример как само преди няколко дена във връзка с възникнали проблеми пред инвеститори от региона беше организирана разширена среща с различни експерти от всички заинтересовани институции, по време на която ясно бяха очертани възможни решения и стъпки за реализация. „Добрите решения са тези, които са устойчиви и решават проблема така, че да не се налага след известно време отново да се преразглежда  и пак да се връщаме в началната точка.“ – допълни Манолова.

Комуникацията е важна не само с бизнеса, но и между всички институции. Как е решен проблемът с липсата на достатъчно информация и координация за инфраструктурни проекти и ремонти на територията на дадена област – също бе част от изказването на областния управител на Габрово. Това касае и реализирането на инфраструктурни проекти и развитието на индустриалните зони, които бяха дискутирани от панелистите. Особено внимание беше обърнато на реализирането на тунела под Шипка, който вече има съвсем ясни и обозрими времеви граници как може да се случи и как започва да се случва. „Много е направено в годините назад, хубаво е че тези неща се продължават и това е приемственост, която трябва да има за важните за обществото ни теми и проекти.“ – подчерта Манолова. „Новото в подхода за случване е това, че всички са заедно и готови да помагат, максимално бързо – това беше смисълът на провелата се вчера среща в Габрово  в изключително широк обхват, на изпълнителите на проекти и всички институции от Северна и Южна България, които имат своя ангажимент и отношение.“ сподели още областният управител на Габрово.  Като обобщение на темата за добрата координация и диалог между бизнеса и администрацията, както и между самите институции, Ралица Манолова каза: „Когато има ефективна координация между всички институции и нагласата заедно да правим нещата и да съдействаме за това процесите да се случват по най – добрия начин, тогава те могат да се случат. Независимо от партийните различия или пристрастия, общата цел на всички е да живеем в една добра среда, като общество - да се чувстваме добре заедно и да сме убедени, че това, което е направено, е по – най – добрия начин. В противен случай можем само да прехвърляме отговорността или вината кой, какво не е свършил. Аз предпочитам да казваме какво сме свършили, какво можем да направим и как ще продължим напред така, че всички ние да сме доволни от случващото се и да искаме да продължим да живеем тук, да правим бизнес тук и най – важното – тук да живеят и нашите деца.“

Дискусията продължи с представяне на визии и добри примери в ИТ сектора, как се разгръща бранша в региона и дигитализацията  като ключ към по – ефективно управление. Откроени бяха събития като Gabrovo Digital Summit като добра възможност за откриване на таланти и устойчивост през последните четири години, предизвикателствата пред ИТ сектора, свързани не с липсата на човешки ресурси, колкото необходимостта от промяна в образователните програми и др. В заключителния панел от дискусията, свързан с развитието на градската среда и качеството на живот се включи директорът на Музей „Дом на хумора и сатирата“ в Габрово Маргарита Доровска. Заедно с останалите участници коментира какво привлича младите хора в региона, кои са настоящите и предстоящите културни инициативи и как те влияят върху развитието на общността и градската среда.