РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Прессконференция ОУ - МБАЛ ,,Д-р Тота Венкова"

Съвместните усилия на д-р Минко Михов като ръководител на МБАЛ ,,Д-р Тота Венкова“ и на Областния управител Ралица Манолова доведоха до успех в осигуряването на средства за Отделението по инвазивна кардиология.
Министерство на здравеопазването отпусна финансиране в размер на общо 1 260 000 лв за закупуване на нов модерен ангиограф и допълнително още 225 000 лв. за СМР дейности за изграждане на помeщение, в което да се инсталира апаратурата. Така общата стойност на средствата, одобрени от Министерство на здравеопазването в инвестиционната програма на МБАЛ ,,Д-р Тота Венкова“ са 1 485 000 лв. Те вече са преведени по сметката на болницата и следващата седмица ще бъде обявена обществената поръчка. Благодарение на това, че отделението работи изключително добре и медицинският екип е преминал обучение в Белгия, Министерство на здравеопазването взе решение да инвестира в лечебното заведение в Габрово.
Добрата новина съвпадна по време с реализацията на още една прекрасна инициатива в областната болница.
По идея на служителите на Областна администрация Габрово стартира кампания за обновяване на стаята за изписване на новородените габровчета, създаване на кът за майки с бебета и библиотека с книги за настоящи и бъдещи родители. Областният управител отправи специални благодарности към
Мартина Венкова за изрисуването на стаята, Ивайло и Пламен Венкови, Надежда Денева, Димитър Тотев - за доброволния труд, към фирма „Бебо“ за финансовата подкрепа, Благотворително дружество „Майчина грижа“, Екип на Областна администрация – Габрово, Камара на строителите – Габрово и Мария Николова.
Това е само част от реализирания вече мащабен ремонт на Акушеро-гинекологичното отделение. В обновения си вид то предлага много добри условия както за майките с деца, така и за персонала. Факт е вече и продажбата на сградата на Пенчо Семов, която бе собственост на болницата. Средствата в размер на 246 000 лв ще се инвестират в ремонт на Детско отделение.
Паралелно тече още един ремонт по европейска програма – на Спешно отделение. Ремонтните дейности наложиха временно пребазиране на ЦСМП, което в момента се помещава в Консултативна поликлиника.
Хубавите новини от МБАЛ ,,Д-р Тота Венкова“ показват, че партньорството и съвместните усилия са в основата на добрите резултати за предоставяне на качествена здравна услуга на жителите на областта.