РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Кристина Сидорова: “На всички нас - ангажирани в подготовката на изборния процес, е ангажимент да направим така, че всеки, който иска да има възможност да провери начина на гласуване чрез машините, ако има въпрос - да го зададе, за да може те да не са пр

Десет дена преди провеждането на изборите за народни представители областният управител Кристина Сидорова проведе среща с представители на всички институции, които имат отношение към организацията на изборите – общински администрации, ОД на МВР, РДПБЗН, Информационно обслужване, Енерго-ПРО, РИК – Габрово. В срещата се включи и организационно – техническия екип от Областна администрация, както и директорът на Регионалната здравна инспекция.  Целта бе да се координират действията по организация на предстоящите парламентарни избори, както и да се уточнят възникнали въпроси в хода на подготовката им.

Целта на срещата е постигането на пълен синхрон в действията на институциите и недопускането на слабости в организацията. Председателят на РИК – Габрово представи накратко основните моменти в работата им, обсъдени бяха в детайли технически въпроси, свързани с ангажиментите на общините. В област Габрово има разкрити общо 220 секционни избирателни комисии /СИК/, от които в Габрово от общо 110 разкрити СИК в 82 от тях ще се гласува машинно, разкрита е и 1 подвижна СИК; в Дряново – общо са 22 СИК - в 45 секции ще се извърши машинно гласуване, разкрити са 2 подвижни; и 4 СИК в специализирани заведения; в Севлиево секциите са общо 66 – оттях в 45 ще се извърши машинно гласуване и 2 подвижни СИК; в Трявна има разкрити 19 СИК, а в 15 оттях ще се гласува с машинно устройство, към момента няма

разкрита подвижна секция. Общо в област Габрово с машини ще се гласува в 156 СИК, от които само в две секции този път ще има по две машини. Предстоят да се проведат и обученията на СИК – информираха още от РИК – Габрово. Обсъден беше и графикът за демонстрационните машини, като областният управител апелира демомашините да се използват максимално много и да стигнат до хората. „Вярно е, че това е пореден избор, който ще правим чрез машинни устройства, но все още има хора, които се притесняват от това. На всички нас - ангажирани в подготовката на изборния процес е ангажимент да направим така, че всеки, който иска да има възможност да провери начина на гласуване, ако има въпрос  - да го зададе, за да може машините да не са пречка както за по-възрастните, така и за всички останали“ – заяви Кристина Сидорова, която подчерта, че графикът ще се преразгледа и ако някъде се налага – ще бъда коригиран, за да е в услуга на хората. По време на срещата от електроразпределителното дружество заявиха, че по време на изборния ден ще бъдат преустановени предвидени изкопни или ремонтни дейности, които са в близост до електропроводи, за да се избегнат рискови ситуации с прекъснато ел.захранване и др.

Няма въведени противоепидемични специални мерки към този момент, обясниха от РЗИ – Габрово, но ще се апелира към гражданите да спазват отново дистанция, ще има дезинфектанти, които избирателите ще могат да използват. Дори и без мерки, личната отговорност е нещо, от което зависи здравето на всеки. Предстои да бъде направен оглед и подготовка на залата, където на 2 октомври ще се предават изборните книжа.