РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Продължават дейностите по изготвяне на областна аптечна карта

Продължават дейностите по изготвяне на областна аптечна карта. Днес, на работна среща при областния управител представители на комисията, която има за задача разработването й, обсъди специфични въпроси, необходими за допълване на базата данни, ключови за рамковия документ. Картата трябва да бъде готова до края на м. октомври и да се изпрати на Министерство на здравеопазването.

Целта на Областната аптечна карта е да проследи актуалното състояние на аптечната мрежа по видове дейности и обезпечеността с работещи магистър-фармацевти и помощник-фармацевти. Документът ще съдържа данни за географско-демографската характеристика на областта, здравно-демографската характеристика на населението в областта, структура и потребление на лекарствени продукти за домашно лечение от населението на територията на областта, броя, видовете дейности и разпределението на откритите аптеки на територията на областта и др.

Освен това към областната аптечна карта ще бъде приложено и становище, изготвено по разписаните от Министерството на здравеопазването ред и критерии, относно необходимия минимален брой аптеки на територията на областта, както и необходимия минимален брой на работещи магистър-фармацевти. – пояснява експертът от Областна администрация с ресор „Здравеопазване и социални дейности“.