РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Партньорство между Технически университет – Габрово и Хитачи Енерджи България ЕООД

Технически университет – Габрово и Хитачи Енерджи България ЕООД обсъдиха конкретни възможности за партньорство. Това се случи в рамките на среща, координирана от областния управител Кристина Сидорова, която преди месец по време на посещението си във фирмата пое ангажимент да съдейства за това. „Вярвам, че това е само началото на едно работещо партньорство. Убедена съм в резултата, защото виждам изключителното желание на страните да работят заедно. Впечатлена съм от общата визия на двете организации и най – вече това, че във фокуса им е развитието на региона ни, за което им благодаря.“ – подчерта Кристина Сидорова, която предложи освен с университета, фирмата да се запознае още и с дуалното обучение в Професионалната техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“ в Габрово, защото счита, че средното и висшето образование трябва да вървят ръка за ръка. Ректорът на Технически университет – Габрово Проф. Илия Железаров подчерта, че партньорството с бизнеса е от изключителна важност, както за студентите, така и за преподавателите. Той приветства усилията за задълбочаване на сътрудничеството с Хитачи и е убеден, че е има голям потенциал.

В рамките на работното посещение управителите на Хитачи Енерджи ЕООД посетиха Технологичния парк на Технически университет – Габрово и се запознаха с лабораториите и модерното оборудване. В рамките на срещата се договориха конкретни стъпки за работа, включващи развитие на съвместни проекти, реализация на съвместно обучение, посещение на студенти в компанията, обмен на доказали се професионалисти и участието им в учебния процес, стажантски програми за студенти, подкрепа на студенти при разработване на дипломни тези и курсови задачи по теми от практиката.