РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Среща на Кристина Сидорова с представител на Върховния комисариат на ООН за бежанците

Aктуалната ситуация с украинските граждани в областта обсъди Областният управител Кристина Сидорова с представители от Върховния комисариат на ООН за бежанците и Български червен кръст – Габрово. На срещата бе коментирано предстоящото преместване на украинци от хотели в подходящи бази след спирането на Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна, както и евентуалните нужди от допълнителна подкрепа. Радослава Мечкюрова – старши асистент по закрилата разясни, че различни уязвими групи имат възможност да получат еднократна помощ от 375 лв. от Върховния комисариат за бежанците. Право на финансиране имат лица със заболявания, инвалидност, многодетни майки, кърмещи или бременни жени, лица над 65 години без роднини, деца, съпроводени от опекун, хора с тежки психо травми и др. Областна администрация - Габрово ще съдейства за първоначално идентифициране на правоимащите и ще ги информира за възможността. Експерти от ВКБ и БЧК ще извършат допълнителни срещи с тях за придвижване на процедурата до отпускането на средствата. Радослава Мечкюрова остана впечатлена от индивидуалните грижи, които институциите в област Габрово заедно с доброволци полагат при всеки един случай с настанените на наша територия украинци.image0