РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Среща на екипите за обхват на децата и учениците

Директори на училища и детски градини от общини Габрово, Дряново и Трявна, учители, психолози, експерти от РУО, общините, Детска педагогическа стая, РД „Социално подпомагане“, Отдел „Закрила на детето“ се събраха днес на работна среща на екипите за обхват в СУ „Отец Паисий“ – Габрово. На нея присъства и областният управител Кристина Сидорова в качеството й на председател на Областен координационен център по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Домакините бяха подготвили богата програма с изяви на своите възпитаници, с която демонстрираха различни форми на извънкласни занимания – един от най-широко прилаганите методи за обхват на децата и учениците. Кръжоци за театър, народни танци и пеене, посещение на прожекции на филми, организирани екскурзии, участия в проекти, спортни дейности, дни на талантите, творчески работилници са само част от инициативите на училищата и детските градини в област Габрово, с които те задържат в образователната система подрастващото поколение. Това стана ясно от презентациите на домакините от СУ „Отец Паисий“ и колегите им от ДГ „Младост“. В последвалата дискусия с подобни примери от своя опит се включиха и представители на останалите образователни институции.
На финала Кристина Сидорова се обърна към всички с благодарност за добре свършената работа, за която свидетелства почти пълния обхват в нашата област. Тя акцентира върху факта, че само работейки заедно и партнирайки си можем да се справим успешно с предизвикателствата по задържане на децата в училище.