РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Кристина Сидорова участва в откриването на Унитех

Кристина Сидорова участва в откриването на на 22-та международна научна конференция Унитех, която ще се състои днес и утре в Технически университет - Габрово.
Над сто учени от университети, научни организации и представители на бизнеса от страната и чужбина ще представят повече от 130 научни доклада в деветнадесет тематични секции. В приветствието си към участниците Областният управител акцентира върху решаващата роля на Техническия университет за научно-техническия напредък, иновациите и развитието на нашата област в условията на новите предизвикателства към зелена и цифрова трансформация на икономиката. Тя благодари на ръководството и преподавателите за инициативността и възможността тук да се случват все повече такива събития, които дават тласък в развитието на младите учени и възможност за разпространение на техните достижения. „Вярвам, че всяка среща в рамките на този важен форум, всяка обменена идея и мисъл ще обогатят нашия научен опит, ще дадат начало на нови сътрудничества и общи проекти, ще ни заредят с идеи и ентусиазъм. Пожелавам на всички ползотворна работа и съм уверена, че заедно – учени, студенти, бизнес, администрации – ще съумеем да извървим пътя от наука към практика и да трансформираме резултатите от научноизследователската и развойна дейност в нови продукти и услуги.“ – каза още Сидорова.
Освен като официален гост, тя взе участие във форума и като докторант на Техническия университет, като в следобедната сесия представи своя научен доклад в сферата на информационните и комуникационни технологии и изкуствения интелект.