РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

ПРИЗИВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “ФОНД 200 ГОДИНИ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ“ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКАТА ПАМЕТ И ВЪЗПИТАВАНЕ НА ПОЧИТ И УВАЖЕНИЕ КЪМ ДАРИТЕЛСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИE

Учреденото СНЦ „ФОНД 200 ГОДИНИ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ“ през ноември 2022 година, определи като своя главна цел – активното действие за съхраняване на историческата памет на дарителството за образование в Габрово, както и популяризиране сред общността на ВАСИЛИАДИЕВЦИ и габровската общественост значимата кауза на благотворителността за образование.
През 2022 г. отбелязахме 200 години от рождението на д-р Никола Василиади - пословично щедрия и благороден дарител за развитието на професионалното образование в Габрово и страната. Завещаните от него 350 000 златни лева за построяване на политехническо училище в родното място на баща му (Габрово) намират реализация през далечната 1895 г. и така се появява Техникума по механо-електротехника „Д-р Н. Василиади“. Днес ПТГ „Д-р Никола Василиади“ има своята 128 годишна история, през която повече от 20 000 възпитаници са получили своята отлична техническа и професионална подготовка в училището.
Водени от преклонението и уважението към благородното дарителство, група съмишленици /всички възпитаници на Василиадиевото школо/ сформираха Сдружение с нестопанска ЦЕЛ „ФОНД 200 ГОДИНИ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ“ и се обединиха около идеята за предприемане на действия за изработване и монтиране на МОНУМЕНТАЛЕН ПАМЕТНИК НА ПАТРОНА Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ в двора на техническата гимназия в гр. Габрово.
Апелираме за Вашата съпричастност към това благородно начинание, можете да се присъедините към нашата патриотична кауза, подкрепена от Община Габрово, Областна управа – Габрово, Регионално управление на образованието – Габрово, Държавен архив – Габрово, Регионален исторически музей – Габрово, РБ „Априлов-Палаузов“ - Габрово, ПТГ „Д-р Никола Василиади“ – Габрово и цялата общественост на града, като направите дарение за построяване на паметника на следната банкова сметка:
СНЦ „ФОНД 200 ГОДИНИ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ“
Банкова сметка : УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
IBAN: BG18 UNCR 7000 1525 1441 32
BIC код UNCR BGSF
Телефон за контакт:
0887 199 055
Ренета Колева Радичкова