РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

От Държавна агенция за закрила на детето напомнят „НЕ СИ САМ! При проблем или важно за теб питане са обади напълно анонимно на 116 111“

От Държавна агенция за закрила на детето напомнят „НЕ СИ САМ! При проблем или важно за теб питане са обади напълно анонимно на 116 111“. „Всеки човек има трудни моменти. Не е нужно да минаваме сами през тях. Има с кого да споделиш и да получиш подкрепа.“  - подчертават от Агенцията, която от 2009 година управлява и администрира Национална телефонна линия за деца 116 111.

Националната телефонна линия за деца 116 111 предлага информиране, консултиране и помощ за деца. Това е единен номер в цяла Европа за телефонни линии за консултиране на деца. На разположение са четиринадесет консултанта и двама координатора, които  приемат обажданията и осигуряват подкрепа, насочване и помощ за различни въпроси и проблеми на децата, тийнейджърите и родителите.

Разговорът с консултантите на Националната телефонна линия е напълно безплатен. Те отговарят по всяко време на денонощието.

Може да позвъниш от стационарен или мобилен телефон.

Ако нямаш възможност да използваш телефон или пък по някаква причина не желаеш, може да изпратиш e-mail или да зададеш въпрос на електронната страница на Линията.

Консултантите са насреща:

... за проблеми в семейството ти

... за проблеми в училище

... ако някой те заплашва

... ако някой упражнява насилие над теб

... ако се чувстваш заплашен или несигурен

... ако си объркан и не знаеш как да подредиш нещата

... ако нещо неочаквано и сериозно се е случило

... ако си в беда

... ако твой приятел е в беда

До 31 март се подават заявленията за гласуване с подвижна избирателна кутия на граждани, поставени под задължителна карантина или изолация

В сряда изтича срокът, в който се подават заявленията за гласуване с подвижна избирателна кутия на граждани, поставени под задължителна карантина или изолация.

Заявлението се подава до 31 март., 17.30 ч., при кмета на общината/ района/ кметството или кметския наместник по постоянния адрес на избирателя, поставен под задължителна карантина или изолация, или по настоящия му адрес, ако вече е регистриран за гласуване по настоящ адрес.

Заявлението се подава:

  • саморъчно подписано от избирателя и подадено при органа по чл. 23, ал. 1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;
  • подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;
  • заявление, подадено на електронната поща на органа по чл. 23, ал. 1 ИК без да се изисква квалифициран електронен подпис;
  • електронно заявление, подадено чрез електронна платформа на органа по чл. 23, ал. 1 ИК, ако има такава, без да се изисква квалифициран електронен подпис.

Централната избирателна комисия публикува образеца на заявлението на своя сайт, в секция „За избирателите“ - https://www.cik.bg/bg/ns2021/voters.

График за провеждане на обучението на състава на СИК в изборен район 07 – Габровски в изборите за народни представители на 4 април 2021г.

График за провеждане на обучението на състава на СИК в изборен район 07 – Габровски в изборите за народни представители на 4 април 2021г., утвърден с Протоколно решение на РИК от 24.03.2021г.

 

За СИК с териториален обхват

Дата и час

Организатор на обучението

1

Област Габрово

27.03.2021г. - 11.00 часа

СИЕЛА НОРМА

2

Община Габрово

30.03.2021Г.- 18.00 часа

РИК - Габрово

3

Община Севлиево, Дряново и Трявна

31.03.2021Г.- 18.00 часа

РИК - Габрово

 

ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ БЪДЕ ОН-ЛАЙН, КАТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО МУ ЩЕ ИМА ДОПЪЛНИТЕЛНО СЪОБЩЕНИЕ С ИНСТРУКЦИИ. 

https://rik07.cik.bg/ns2021