РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Представиха целите и дейностите на Регионалния център за предприятията на социалната и солидарна икономика в Габрово

 

Целите и дейностите на Регионалния център за предприятията на социалната и солидарна икономика бяха представени на информационна среща днес в Ритуалната зала на Община Габрово. Събитието се организира от Министерството на труда и социалната политика, като в него се включиха вицепремиерът Атанас Пеканов и заместник-министърът Надя Клисурска. Домакин на форума бе Областна администрация- Габрово. Кристина Сидорова припомни, че в края на 2022 година Габрово бе избран от Министерството на труда и социалната политика за един от шестте центъра (фокус-точки) в страната, които ще развиват регионалния капацитет на модернизацията на предприятията от социалната и солидарната икономика. „Дейността на центровете ще покрива териториално регионите по NUTS-2 и е част от проекта на МТСП П41 „Развитие на социалната икономика“, финансирана по Плана за възстановяване и устойчивост.“, каза още областният управител.
“ Всички проекти, които са част от Плана за възстановяване, са важни, но за мен едни от най-важните са тези в социалната сфера. Изключително съм благодарен на Министерството, което се представя отлично при изпълнението на европейски програми. Първата от тях- за картиране на социалните услуги, вече е приета и стартирана. Проектът, обект на настоящата дискусия, също има особено значение. Той е важен за Габрово, също отличник при реализирането на европейски проекти. В града ще бъде разкрит регионален център, който ще бъде място за споделяне на опит, идеи и иновативни решения. Днешното събитие е част и от една по-голяма картина. Преди две години ЕК представи План за развитието на социалната икономика, като в него са включени действия от три области: създаване на подходящи условия за развитие на социалните предприятия; създаване на нови възможности за разширяване на социалната икономика; развиване на потенциала. През тази година се очаква да стартира и общ портал на ниво ЕС, на който социалните предприемачи ще намерят информация за политики, възможности за финансиране, за обучения и за различни инициативи на ЕС.“, обясни вицепремиерът Атанас Пеканов и допълни, че акцент по проект П41 ще е дигитализацията на работните процеси в социалните предприятия. В новия програмен период се предвижда да бъдат отпуснати средства за стартиране и развитие на социално предприемачество, преквалификация и усъвършенстване на съществуващите предприятия. Пеканов открои като важна цел и осъществяването на трайно сътрудничество между социалните предприемачи, конвенционалния бизнес, централната власт, местната власт и гражданите.
Зам.-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска обясни, че през 2018 година е приет Законът за предприятията на солидарната и социалната икономика.“ На тази база правните субекти със социална насоченост, които отговаряха на нормативните изисквания, бяха обособени в нарочен регистър. За съжаление, към днешна дата броят на предприятията в регистъра е 38, а на територията на Северен централен регион има само едно. Надявам се с този проект да направим възможното повече стопански субекти да се включат в Регистъра на социалните предприятия. Такива мога да бъдат неправителствени организации, кооперации, юридически лица, регистрирани по Търговския закон. Всички те могат да се възползват от ресурсите на проекта, а и по Програма „Развитие на човешките ресурси“, в която са предвидени над 43 млн. лв за развитие на социалното предприемачество.“, поясни заместник-министърът. Клисурска допълни, че процедурата по вписване в регистъра е улеснена, като предприемачите трябва да покриват законоустановен минимум. Тя даде пример с предприятията, в които работят хора от уязвими групи. Според закона те са 13- хора с трайни увреждания, продължително безработни, безработни над 55 години, лица до 29-годишна възраст без предходен професионален опит, бездомни, пострадали от домашно насилие, лица със зависимост от алкохол или наркотици, преминали успешно рехабилитационна програма, бежанци, и други. Всяко предприятие, в което работят подобни лица може да бъде социално, ако броят им отговаря на законовите разпоредби, а в устава и вътрешните им правила е предвидено участие на работещите в управлението на предприятието.
В Регионалния център в Габрово ще работи екип от 7 души, като се очаква да бъде сформиран до няколко седмици. Центърът ще се помещава в сграда на ул. „Успех“1. В нея ще бъде обособено изложбено пространство, където ще се презентират продукти и произведения от социални предприятия в региона. Целта е социалните предприятия и техните стоки и услуги да станат видими, конкурентноспособни, общодостъпни и привлекателни.
На форума бяха разяснени още стъпките, по които предприятията да се регистрират в Регистъра на социалните предприятия и критериите, които трябва да изпълнят, като ще се търси и добавена социална стойност.
Събитието уважиха областният управител на Силистра Николай Неделчев, областният управител на Разград Драгомир Златев, заместник областният управител на Велико Търново Станислав Николов, заместник областният управител на Силистра Димитър Тодоров, представители на местната власт, ръководители на институции и представители на бизнеса.

Вицепремиерът Атанас Пеканов и заместник- министърът Надя Клисурска ще участват в информационна среща за регионалния център на социалните предприятия в Габрово

Министерството на труда и социалната политика организира информационна среща за регионалния център на социалната и солидарната икономика в Габрово и услугите, от които субектите ще могат да се възползват, на 2 март от 11.00 часа в Ритуалната зала на Община Габрово. В срещата ще участват вицепремиерът Атанас Пеканов, заместник-министърът на МТСП Надя Клисурска и експерти по проекта П41 „Развитие на социалната икономика“. В събитието могат да се включат всички заинтересовани страни от Северен централен район.

В края на 2022 г. Габрово бе избран от Министерството на труда и социалната политика за един от шестте регионални центъра (фокус-точки) в страната, които ще развиват регионалния капацитет на модернизацията на предприятията от социалната и солидарната икономика. Дейността на регионалните центрове ще покрива териториално регионите по NUTS-2 и е част от проекта на МТСП П41 „Развитие на социалната икономика“, финансирана по Плана за възстановяване и устойчивост.

Баба Марта гостува в Областна администрация

За поредна година от Държавния куклен театър в Габрово радват малки и големи с най-очакваната дама всяка пролет- Баба Марта. Тя посети и Областна администрация, като нарича за здраве и берекет през цялата година. След гостуването си при областния управител Баба Марта ще зарадва малчуганите в Трявна, а по-късно през деня ще посети и културните институции в Габрово.