РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Днес в Национална Априловска гимназия Oбластният управител Ралица Манолова сподели радостната новина!

Днес в Национална Априловска гимназия Oбластният управител Ралица Манолова сподели радостната новина, че министърa на културата подписа заповед, с която одобрява финансиране в размер на 1 172 276, 78 лв за фасадна реставрация, включително и подмяна на дограма на Национална Априловска гимназия. Това е резултат от съвместните усилия на ръководството на училището и Областна администрация, насочени към запазване на сградата, завещана ни от Васил Априлов. От началото на тази година бяха проведени редица разговори в различни министерства за осигуряване на средства за ремонт, реставрация и модернизация на сградата. Училището е одобрено за финансиране и от инвестиционната програма на МОН за 2022 г., а отпуснатите средства са за изпълнение на основния ремонт на покривите с мълниезащитна и заземителна инсталация. След проведена публична процедура за избор на изпълнител има сключен договор и се очаква ремонтните дейности да започнат в началото на м. август. Предстои да бъде обявена обществена поръчка и за строително-монтажни работи, финансирани от Министерство на културата. Очакваме да бъде отпуснато от Министерство на образованието и науката и финасирането за изолация на сутерен.
Ралица Манолова: ,,С реализацията на всички тези мерки вярваме, че ще се осигури по-добра среда за учене и обучение в НАГ и ще се съхрани сградата, която е паметник на културата от национално значение. Тези хубави новини доказват, че когато има партньорство и всички заинтересовани страни са въвлечени в процеса, резултатите са налице. Благодарни сме, че Министерство на образованието и науката и Министерство на културата участваха съвместно и споделиха отговорността за поддръжката на сградата и привеждането й в състояние, което отговаря на изискванията за съвременна образователна среда."

Прессконференция ОУ - МБАЛ ,,Д-р Тота Венкова"

Съвместните усилия на д-р Минко Михов като ръководител на МБАЛ ,,Д-р Тота Венкова“ и на Областния управител Ралица Манолова доведоха до успех в осигуряването на средства за Отделението по инвазивна кардиология.
Министерство на здравеопазването отпусна финансиране в размер на общо 1 260 000 лв за закупуване на нов модерен ангиограф и допълнително още 225 000 лв. за СМР дейности за изграждане на помeщение, в което да се инсталира апаратурата. Така общата стойност на средствата, одобрени от Министерство на здравеопазването в инвестиционната програма на МБАЛ ,,Д-р Тота Венкова“ са 1 485 000 лв. Те вече са преведени по сметката на болницата и следващата седмица ще бъде обявена обществената поръчка. Благодарение на това, че отделението работи изключително добре и медицинският екип е преминал обучение в Белгия, Министерство на здравеопазването взе решение да инвестира в лечебното заведение в Габрово.
Добрата новина съвпадна по време с реализацията на още една прекрасна инициатива в областната болница.
По идея на служителите на Областна администрация Габрово стартира кампания за обновяване на стаята за изписване на новородените габровчета, създаване на кът за майки с бебета и библиотека с книги за настоящи и бъдещи родители. Областният управител отправи специални благодарности към
Мартина Венкова за изрисуването на стаята, Ивайло и Пламен Венкови, Надежда Денева, Димитър Тотев - за доброволния труд, към фирма „Бебо“ за финансовата подкрепа, Благотворително дружество „Майчина грижа“, Екип на Областна администрация – Габрово, Камара на строителите – Габрово и Мария Николова.
Това е само част от реализирания вече мащабен ремонт на Акушеро-гинекологичното отделение. В обновения си вид то предлага много добри условия както за майките с деца, така и за персонала. Факт е вече и продажбата на сградата на Пенчо Семов, която бе собственост на болницата. Средствата в размер на 246 000 лв ще се инвестират в ремонт на Детско отделение.
Паралелно тече още един ремонт по европейска програма – на Спешно отделение. Ремонтните дейности наложиха временно пребазиране на ЦСМП, което в момента се помещава в Консултативна поликлиника.
Хубавите новини от МБАЛ ,,Д-р Тота Венкова“ показват, че партньорството и съвместните усилия са в основата на добрите резултати за предоставяне на качествена здравна услуга на жителите на областта.

ОТ 21 ЮЛИ СЕ ВЪВЕЖДАТ ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ГАБРОВО

Със заповед на директора на Регионалната здравна инспекция д-р Николай Пенчоков от утре в област Габрово се въвеждат временни противоепидемични мерки срещу COVID-19. Те бяха обсъдени по време на извънревно заседание на Областния кризисен щаб, по време на което директорът на РЗИ - Габрово представи последните актуални данни за заболеваемостта от коронавирус в населените места на областта. Към 19 юли 128 души са на домашно лечение, а 27 са хоспитализирани. Поставени под карантина в областта са 141 души.

Заповедта е за периода 21 юли - 21 август и е съгласувана с Главния държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев.

Мерките, които са в съответствие с актуализирания Национален оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, предвиждат носене на защитна маска на лицето в болниците, аптеките, оптиките, специализиране институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни, а на обществени места на открито, където има струпване на хора следва  да се спазва дистанция от метър и половина.

Работодателите в областта трябва да установят ред за спазване на противоепидемичните мерки, сред които редовно проветряване и дезинфекция, като се препоръчва, при възможност, да бъде създадена организация за работа в дистанционна форма. Физически и юридически лица, предоставящи услуги на гражданите в търговски обекти, или такива с обществено предназначение, са длъжни да осигурят дистанция от 1,5м. между потребителите, както и дезинфектант на входа на обекта. В детските заведения и специализираните институции за социални услуги, трябва да се извършва сутрешен филтър и лицата, със симптоми на остри респираторни заболявания, да бъдат връщани още на входа.

С пълния текст на заповедта може да се запознаете тук

https://rzi-gbr.org/wp-content/uploads/2022/07/RD-01-137-19.07.2022.pdf