РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

16 отбора от страната ще се състезават във финалния кръг на Националното състезание по безопасност на движението по пътищата Да подкрепим участниците от област Габрово – отбора на ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“

16 отбора от страната в категорията V-VII клас пристигат днес в Габрово, за да покажат най – добри умения в Националното състезание по безопасност на движението по пътищата. Област Габрово ще бъде представена от отбора на ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, които завоюваха първо място по време на областния кръг.  

Състезанието се организира и провежда за първи път в изпълнението на държавната политика по БДП, насочена към насърчаване на учащите към безопасно и културно поведение на пътя. Домакин е Регионално управление на образованието – Габрово с подкрепата на Община Габрово и Областна администрация – Габрово, а мястото на провеждане е НУ „Васил Левски“ – Габрово.

В рамките на два дена учениците ще покриват писмен и практически тест, а целта на въпросите и проверката на уменията им за майсторско управление на велосипед е да се насочи вниманието към спазването на общовалидните правила и норми за лична и колективна безопасност щом сме участници в пътното движение. Освен състезателната част,  Община Габрово осигурява възможност за всички отбори да се запознаят с културно-историческите забележителности на Габрово.

Официалното откриване ще се състои на 5 юни от 10:45 ч. в НУ „Васил Левски“, в същия ден е предвиден и писменият тест за участниците.

На 6 юни с начален час 9:00 ч. е практическото състезание отново в училището – домакин. Нека подкрепим учениците от ПМГ  „Акад. Иван Гюзелев“, които ще се борят за титлата „Най – добър отбор в Националното състезание по безопасност на движението по пътищата V-VII клас“

Определени са ресорите на заместник областните управители

Областният управител Борислав Бончев определи със заповед ресорите на заместник областните управители, по които те ще работят.

Кристина Сидорова ще организира, контролира и отговаря за дейностите – труд и социална политика; проблеми на безработицата и заетостта; здравеопазване; вероизповедания, етнически и демографски въпроси; образование; култура и читалищни дейности; младежки дейности и спорт.

Стилияна Тинчева ще отговаря за транспорт и транспортни схеми; земеделие и гори; околна среда и води; координация и взаимодействие с неправителствения сектор; информационни и комуникационни технологии.

Със същата заповед са определени и областните съвети и комисии, които зам.-областните управители ще председателстват.

Областният управител Борислав Бончев и кметът на Община Севлиево д-р Иван Иванов разговаряха по актуални въпроси

Областният управител Борислав Бончев и кметът на Община Севлиево д-р Иван Иванов разговаряха по актуални въпроси, свързани с предстоящите избори, ковид – обстановката и хода на изпълнение на ваксинационната кампания, както и реализирането на текущи проекти. Областният управител отново подчерта, че за него е важно да се запознае с гледната точка на всеки един от участниците в организацията на изборния процес  - затова провежда поредица от срещи, основната цел на които е ако се откроят допуснати пропуски в организацията от проведените предходни избори – те да бъдат поправени. При относително спокойна обстановка са преминали изборите на 4 април, според д-р Иван Иванов, а ако е имало някакви проблемни моменти, то те са били отстранявани в хода на работата – коментира още кметът на Община Севлиево. Той информира за проведените вчера консултации за състава на СИК, по време на които е апелирал за отговорно поведение на членовете в тях.

Освен дейностите, свързани с предстоящите избори, областният управител и кметът обсъдиха възможността да се направи организация по малките населени места в рамките на Община Севлиево и със съдействието на кметовете и кметските наместници да се разяснява на местните за възможността да се ваксинират при желание. „Това е една възможност да се върнем към нормалния начин на живот“ – коментира Бончев, който сподели за добрия пример на община Габрово и създадената организация с помощта на мобилни екипи, които да ваксинират желаещи по селата.

В рамките на проведената среща областният управител се запозна и с изпълнението на проекта за реконструкция на довеждащия водопровод до ПСПВ "Стоките" и източния водопроводен клон за питейна вода. В тази връзка Бончев апелира за стриктно спазване на графика на заложените дейности, особено когато те са свързани със спиране на водоподаването към абонати за продължителен период от време.