РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Предложение за промяна на маршрутно разписание остана без утвърждаване

Областната транспортна комисия проведе редовно заседание във връзка с постъпило предложение от Община Трявна за промяна на маршрутно разписание от областната транспортна схема по линия Трявна – Габрово – Трявна. До утвърждаване на предложението не се стигна и председателят на комисията – заместник областният управител Мария Пенева, остави заседанието отворено. Мотивите за това са липсата на обоснованост на предложението, с което на база наблюдения се предлага да отпаднат 4 линии в часовете на тръгване от автогара Трявна за Габрово в 9:00 ч, 11:00 ч, 13:00 ч, 17:00 ч и съответно в обратна посока от автогара Габрово за Трявна в 10:00 ч, 12:00 ч, 14:00 ч, 18:00 ч.  Към това се предлагат и 5 линии, които няма да се изпълняват само през периода 01.07 до 15.09.

След дискусия по темата председателят на Комисията изиска допълнителна информация, на база на която да бъде преразгледано предложението и едва тогава комисията да гласува утвърждаване на отпадането на посочените линии, в случай че това е необходимо.

Мария Пенева и началника на областния отдел "Автомобилна администрация" обсъдиха промени в Закона за автомобилните превози

Промени в Закона за автомобилните превози бяха разгледани по време на среща на заместник областния управител Мария Пенева и началника на областен отдел „Автомобилна администрация“ Александър Петров.  Новостите са от м. юли т.г. и касаят различни направления. Едно от тях е, че общественият превоз на пътници по автобусни линии се извършва съгласно утвърдени транспортни схеми като към досегашните републикански, областни и общински се добавя и междуобластни такива. Те ще включват автобусни линии, свързващи населени места от две съседни области, с изключение на двата областни центъра, и ще бъдат утвърждавани от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Промени има и по отношение на процедурата по възлагане и утвърждаване на схемите. Изменения са направени и в Раздел II Специализирани и случайни автобусни превози, както и таксиметрови превози. Като за последния цялото администриране ще се извършва от съответните общини. По време на срещата стана ясно, че се въвежда и регламентиране на превозите с атракционна цел, за които кметовете на общините ще създадат и поддържат база данни, в която ще вписват превозните средства и лицата, които извършват подобен род дейност.

Предстои тези и други въпроси да бъдат обсъдени по време на предстоящото заседание на Областната транспортна комисия, в дневния ред на което е включено имено обсъждане на промяна на маршрутно разписание от Областната транспортна схема по направление Трявна – Габрово – Трявна по предложение на Община Трявна.

Мария Пенева и началника на областния отдел "Автомобилна администрация" обсъдиха промени в Закона за автомобилните превози

Промени в Закона за автомобилните превози бяха разгледани по време на среща на заместник областния управител Мария Пенева и началника на областен отдел „Автомобилна администрация“ Александър Петров.  Новостите са от м. юли т.г. и касаят различни направления. Едно от тях е, че общественият превоз на пътници по автобусни линии се извършва съгласно утвърдени транспортни схеми като към досегашните републикански, областни и общински се добавя и междуобластни такива. Те ще включват автобусни линии, свързващи населени места от две съседни области, с изключение на двата областни центъра, и ще бъдат утвърждавани от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Промени има и по отношение на процедурата по възлагане и утвърждаване на схемите. Изменения са направени и в Раздел II Специализирани и случайни автобусни превози, както и таксиметрови превози. Като за последния цялото администриране ще се извършва от съответните общини. По време на срещата стана ясно, че се въвежда и регламентиране на превозите с атракционна цел, за които кметовете на общините ще създадат и поддържат база данни, в която ще вписват превозните средства и лицата, които извършват подобен род дейност.

Предстои тези и други въпроси да бъдат обсъдени по време на предстоящото заседание на Областната транспортна комисия, в дневния ред на което е включено имено обсъждане на промяна на маршрутно разписание от Областната транспортна схема по направление Трявна – Габрово – Трявна по предложение на Община Трявна.