РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

От 1.01.2021 г. всички областни комисии по БДП ще работят по единен Правилник за дейността

Областната комисия по безопасност на движението проведе онлайн заседание, по време на което членовете на Комисията обсъдиха проекта на Правилник за дейността, който е разработен от Държавната агенция „Безопасност на движение по пътищата“.

Правилникът цели да подпомогне прилагането на Националната стратегия за безопасност на движение по пътищата в Република България 2021-2030 г. и изпълнението на плановете към нея. Единният за всички областни комисии в страната Правилник ще способства за постигане на съгласуваност и синхрон в работата на всички институции и служби, които имат отношение към БДП на територията на съответната област; набелязване на мерки и дейности с висока ефективност; решаване на текущи въпроси с отражение върху БДП. „Така установеният вече единен процедурен ред за дейността на областните комисии в Правилника и стандартизираният подход за планиране, изпълнение и отчитане в приложените към него образци представлява важна методическа подкрепа за оптимизиране, облекчаване и канализиране на административните процеси“ – считат от Държавната агенция. След обсъждането предстои на следващо заседание да се приеме Правилникът, който влиза в сила от 1 януари 2021 г.

Удължава се срокът на обявената извънредна епидемична обстановка до 30 ноември

Министерският съвет на Република България прие Решение за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка, считано от 1 октомври 2020 г. до 30 ноември 2020 г.

Пандемията от COVID-19 продължава да представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб.

По данни на Европейския център за превенция и контрол па заболяванията, към 19.09.2020 г. в света са регистрирани 30 540 446 потвърдени случая на COVID-19, от които 952 724 починали. От тях 2 808 711 случая или 9,2% са заболелите на територията на Европейския съюз /Европейското, икономическо пространство и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, с общ брой починали — 185 945.

В България към 19.09.2020 г. са съобщени 18 733 заболели и 753 починали от COVID-19. В страната продължава неблагоприятното развитие на епидемичната обстановка, обуславяща се от висока смъртност от инфекции, причинени от новия коронавирус, на фона на намаляваща заболяемост и запазване степента на болнично лечение на заболели с умерена и тежка клинична картина.

Удължаването на извънредната епидемична обстановка и прилагането на противоепидемичните мерки в страната цели намаляване въздействието на COVTD-19 върху общественото здраве и здравната система. Това е особено важно за опазване здравето и живота на лицата с повишен риск от тежко протичане на инфекциозно заболяване - възрастни, хора с хронични и онкологични заболявания и имунокомпрометирани състояния, в условия на едновременно разпространение на сезонен грип и COVID-19.

Кабинети от "ново поколение" в ПМГ

На 15 септември кметът на Община Габрово Таня Христова, областният управител Невена Петкова, началникът на РУО - Габрово Георги Маринов и директорът на ПМГ „Академик Иван Гюзелев“ Цветана Кюмюрджиева официално откритиха новите кабинетите по природни науки в училището.
Кабинетите по биология и здравно образование; физика и астрономия; химия и опазване на околната среда на практика оформят един Център за природни науки в гимназията. “Това ще е предпоставка за по-високо качество на обучението по природни науки, насочено към овладяване на ключови компетентности от учениците, към прилагане на наученото в практиката, чрез експериментални задачи по тези предмети. Центърът е в унисон с политиката, която ПМГ възприема - политика към модернизация на обучителния процес. Този проект по един уникален начин подкрепя идеите и новаторските търсения на училището.” - сподели доректорът на гимназията Цветана Кюмюрджиева.
Кабинетите могат да бъдат определени като “ново поколение” - средата е организирана по съвременен начин, оцветени са в различни цветове, сменена е мебелировката, снабдени са с нова, съвременна техника, която е необходима на учителите, за да въвеждат новите технологии в обучението на учениците - интерактивни дисплеи с вграден образователен софтуер, електронни измервателни уреди, лабораторен остров, микроскопи и реактиви.
Създадени са по Националната програма на Министерството на образованието и науката „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Подобряване на условията за експерименталната работа по природни науки“ Дейност 2 „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка“. Финансирането от МОН е на стойност 70 000 лв, като училището съфинансира 30% от тази сума.