РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Националните дни на ученето през целия живот ще се проведат през м. октомври в Габрово

Координационният съвет на националната платформа „ Обединени за ученето на възрастни“, чийто член е областният управител Невена Петкова, единодушно реши на свое заседание, проведено в Търговище,  Националните дни на ученето през целия живот да се проведат през м. октомври в Габрово. „Бидейки люлка на новобългарското светско образование, Габрово има какво да представи и от опита си в ученето за възрастни – практиките за дуалното обучение, музейното училище, центровете за професионално обучение и многобройните инициативи, които съчетават неформално обучение с учене за възрастни. Вероятно поради изключително динамичната ситуация ще трябва да се помисли и за вариант Б за провеждането на всички инициативи.“ – коментира областният управител и благодари на председателя на Координационния съвет Валентина Дейкова и всички членове за оказаното доверие.

Инициативата е основно годишно събитие, което се организира от МОН, екипа на националния координатор и съответната област – домакин. Основната цел е с разнообразна палитра от събития да се популяризира значението на ученето през целия живот в България.

Снимка: Областна администрация - Търговище

От 10 юли до 10 септември 2020 г. ще се извършва предварителен обход във връзка с Преброяване 2021

Във връзка с предстоящото преброяване през 2021 г. на населението и жилищния фонд в периода от 10 юли до 10 септември 2020 г. ще се извършва предварителен обход за актуализиране на наличната и събиране на липсващата информация за жилищните сгради и адресите с цел райониране на територията на Република България на контролни райони и преброителни участъци и за съставяне на преброителните списъци, с които се определя обхвата на работата на преброителите и контрольорите, извършващи непосредствената дейност по събиране на информацията от респондентите.

С реализирането на предварителния обход ще бъдат постигнати следните цели:

1. Осигуряване на цифрова информация за местоположението на всички единици, обект на преброяването в райони, в които липсва приета цифрова кадастрална карта.

2. Осигуряване на актуална и коректна адресна информация за единиците, обект на преброяването.

Предварителният обход се провежда и с оглед на задълженията на държавите членки на ЕС да осигурят информация за населението и жилищния фонд геокодирана към координатна мрежа от 1 km2, съгласно Регламент (ЕС) 2018/1799 на Комисията.

Единици на наблюдение по време на предварителния обход са всички обекти, които временно или постоянно се обитават от лица или които потенциално ще бъдат годни за обитаване към момента на преброяването ( 0,00 ч. на 22 януари 2021 г.)

Събирането и актуализирането на информацията ще се извършва от регистратори. Тяхната работа включва проверка и потвърждаване на съществуващата информация; редактиране на съществуващата информация; събиране на нова информация.  Информацията се събира с мобилни устройства на терен или през десктоп приложение от стационарен компютър. Регистраторите нямат право да събират от самите лица (граждани) информация за тях, техните домакинства или техните имоти!

Какви са ползите от предварителния обход:

  • Резултатите от този обход са изключително важни не само за бъдещата работа на Националният статистически институт, но и на общините, които ще имат достъп до системата и ще могат да актуализират и ползват наличната в нея информация.
  • От вложените общи усилия (Общини, регистратори и НСИ) и качеството на извършените дейности ще зависи бъдещата ни работа;
    Резултатите от обхода и същинското преброяване ще позволят производство и достъп до статистически данни на ниски териториални нива;
  • Информацията ще подпомогне част от изследванията на НСИ, в които общините са респонденти и ежегодно подават данни;
  • Ще могат да се произвеждат разнообразни анализи като - оценка на риска от бедствия, покритие, достъп и планиране на различни услуги предоставяни от местните власти.

 

Няма положителни проби след тестовете в детски градини, ясли и социални услуги в област Габрово

За три  потвърдени случая на COVID-19 към 10.07.2020 г., съобщават от  РЗИ - Габрово. Става въпрос за мъж на 36 г. от Община Дряново, изследван като контактен на потвърден вече случай на COVID-19. Мъжът е безсимптомен заразоносител на заболяването към момента. Поставен с предписание на задължителна 14 - дневна домашна изолация. Вторият случай е на мъж на 22 г. от  Община Трявна, изследван по повод на загуба на вкус и обоняние. Към момента е в добро общо състояние, афебрилен.

Поставен с предписание на задължителна 14 - дневна домашна изолация. Третият случай е на 28-годишен мъж, който живее в София, но е карантиниран в гр.Габрово.

Мъжът е изследван в гр.София по повод на повишена температура и кашлица. И при трите случая се провежда домашно лечение.

Към днешна дата общият брой на диагностицирани с коронавирус за област Габрово е 30 - на домашно лечение са 9, 4 са хоспитализирани, общият брой излекувани е 16, починал 1. Общо са изпратени 995 проби към Националната референтна лаборатория. Към 13.07.2020 г. 244 лица са под карантина.

От РЗИ – Габрово информират, че са приключили изследванията в социални услуги, детски градини и ясли на територията на областта. Направени са 755 бързи теста на потребители и персонал от социални услуги и 648 теста на персонала на детските заведения. От тях няма положителни проби.