РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Първата за страната информационна среща за бизнеса, свързани с новата кохезионна политика на ЕС за периода 2021-2027 г. в контекста на Зелената сделка се проведе в Габрово

Областният управител присъства на първата за страната информационна среща за бизнеса, по време на която бяха дискутирани въпроси свързани с новата кохезионна политика на ЕС за периода 2021-2027 г. в контекста на Зелената сделка. Домакин на срещата беше Община Габрово, а гости - г-жа Деница Николова – Заместник - министър на регионалното развитие и благоустройството и г-н Жечо Станков – Заместник - министър на енергетиката, които отговаряха на различни въпроси, свързани с темата. Преди дискусионната част от срещата двамата представиха пред участниците ключови моменти за посоката, която в третия програмен период ще се следва, за конкурентно, икономическо и социално развитие на регионите ни.

Заместник – министърът на енергетиката подчерта, че ще бъдат обособени региони или области, в които средствата от ЕС ще бъдат разходвани и обяви, че област Габрово е идентифицирана като такава област заедно с още 17 такива. Предстои да бъдат разработени регионални планове – на областно ниво трябва да бъде разписан детайлен план, в който детайлно да бъде разписано какво точно ще бъде инвестирано с цел запазване трансформацията на икономиката от гледна точка на това тя да запази конкурентоспособността си, да продължи да генерира добавена стойност и съответно да продължи да има по – голяма заетост с цел запазване атрактивността на всяка една от областите. Реалните инвестиции в регионите за следващия програмен период могат да бъдат насочени към бизнеса за Енергийна ефективност; Развойна дейност; Енергийна ефективност в жилищни сгради; Рекултивация на нарушени терени от добив на подземни богатства; Инвестиции в електро и газови мрежи.

Ще бъдат търсени максимални ползи и покриване на специфичните нужди на съответната територия. – заяви заместник – министърът на регионалното развитие и допълни, че фокусът на усилията в новия програмен период ще бъде не да се финансира само града Гарово например, а да се търси възможността за финансиране на агломерацията от гледна точка на функционалните връзки на града с останалите селища. „Партньорството е в основата на всичко – без партньорство между публичните институции и бизнеса и икономическия сектор не би могло да се постигне какъвто и да било икономически напредък и ефект върху териториите.“ – допълни още Деница Николова.

Принципът заложен по отношение развитието на територията на страната в новия подход на регионалната политика е да фокусира усилията си върху икономическото развитие. Всяка инвестиция, свързана с европейските средства в частност  оперативните програми, които ще бъдат управлявани от страна на МРРБ, ще бъдат с ключова думичка „икономическо развитие“, защото това ще е ефектът, който ще се търси  от всяка една инвестиция. Това след себе си предполага, че бизнесът като основен двигател на процеса ще има своята основополагаща роля за инвестиционния процес на територията стана ясно още по време на срещата.

„Новият програмен период има още една промяна и тя е свързана с това, че ние ще се съобразяваме основно с местните нужди т.е. ако до момента централно определяхме мерки за градска среда, за градски транспорт или образователна или социална инфраструктура, сега ние ще търсим механизма отдолу нагоре – от гледна точка на специфичните нужди на всяка територия. Всяка публична инфраструктура, която ще се изгражда от страна на общината ще трябва да е свързана с посоката на икономическия ефект.“  – заяви зам . - министър Николова и подчерта, че в не малка степен ще бъдат насочени средства по отношение на публична инфраструктура към индустриални паркове.

Акцент в срещата беше поставен и върху ролята на Регионалните съвети за развитие,  които реално ще правят предварителната селекция и подбор на проекти за публична инфраструктура на съответните територии.

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие одобри Регионалната програма за заетост на област Габрово за 2020 година

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие одобри Регионалната програма за заетост на област Габрово за 2020 година. Това стана на неприсъствено заседание, по време на което се прие и методиката за оценка на подадените проектни предложения с разпределение на финансови средства по общини. Общият ресурс за област Габрово, определен от Министерство на труда и социалната политика, е 36 856 лв. Финансовия принос от страна на общините е 940 лв. Програмата обхваща 4-месечен период – от 03 август до 03 декември 2020 г. Чрез тази регионална програма ще се  осигури временна заетост за 14 лица от приоритетните групи, определени в Националния план за действие по заетостта. За община Габрово са 4 работни места на пълен работен ден в града; за община  Дряново - 2 на пълен работен ден и 1 на непълен работен ден в гр. Дряново; за община Севлиево – 2 работни места на пълен работен ден и 1 на непълен работен ден в гр. Севлиево;  за община Трявна – 4 на непълен работен ден в 3 населени места: Трявна, Плачковци и Радевци.

Разпределението по усреднени стойности за четирите общини е както следва: Габрово - 13 257 лв.; Дряново - 7 744 лв.; Трявна - 6 991 лв.; Севлиево - 8 864 лв.


Законът за насърчаване на заетостта предвижда реализирането на една Регионална програма за всяка административна област, на основата на предложения от областната и общинските администрации. Съгласно нормативните изисквания програмата трябва да съответства на целите на държавната политика по заетостта и да допринася за изпълнение на националните приоритети, определени в стратегическите документи и НПДЗ, 2020. Необходимо е също така дейностите в програмата да са съобразени с приоритетите в областната стратегия за развитие, регионалния и общинските планове за развитие.

Целта е програмите да допринесат за повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване качеството на работната сила в регионите. В обхвата на целевата група се включват: безработни младежи до 29 г., с подгрупа до 25 г., младежи, които нито се обучават, нито са заети; безработни над 50-годишна възраст; безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование (включително от ромски произход); хора с увреждания; продължително безработни лица; лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.

 

Децата на служителите от областна администрация – с призив за пътна безопасност

„Лято е! И всички ние сме навън. Затова: Спазвай правилата, както в играта! И помни, че животът е с предимство!“ Това е призивът на децата на служителите от Областната администрация в Габрово, които влязоха в различни роли на импровизирана снимачна площадка, за да бъде заснето специално видео послание. Целта им е да насочат вниманието на всички водачи на моторни превозни средства, че вече е разгарът на лятото, ваканция е, децата играят навън. „Докато шофирате често може да „изникне“ малък колоездач насреща ви или да изхвърчи футболна топка и ако карате с превишена скорост например, няма да имате време за реакция“ – подсказват в клипа децата, които подкрепят инициативите на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата и по този начин се присъединяват към тях. А те са посветени на 29 юни – Денят в който отбелязваме безопасността на движение по пътищата.

„През настоящата година всички инициативи са в ръцете на децата“ – споделя председателят на Комисията Мария Пенева, която е и заместник областен управител в Областната администрация. „Направихме STREET изложба, която не беше ситуирана на едно място. Поканихме учениците на художничката Елиза Ковачева да се присъединят като всяко дете, което искаше да се включи трябваше да нарисува своята рисунка не къде да е, а на мястото, където живее и така всички съседи да я видят.  В продължение на една седмица в целият град Габрово на различни адреси се появяваха прекрасни тебеширени творби, които да ни напомнят, че ние – шофьорите, трябва да бъдем внимателни.“ – обяснява заместник областният управител и допълва, че не само децата са участвали, а и техните родители, които волно или неволно са били въвлечени, защото са имали ангажимент по заснемането на рисунките. STREET изложбата може да бъде разгледана на интернет страницата на администрацията, както и на страницата й във Фейсбук.

Още нещо, което може да бъде видяно в социалната мрежа е работата на децата от детски градини от Габрово. Те са изпращали материали, които включват снимки, рисунки, демонстрации на ситуации по БДП, провеждани през цялата учебна година. „Идеята с тяхното участие беше по – скоро да покажем, че за пътната безопасност се работи през цялата година, не инициативно само за един ден. И ако децата имат специални часове по пътна дисциплина и учат какви са правилата на движение, какво трябва или не трябва да се прави, то онова, от което зависи пътната безопасност – сме всички ние. Затова нека помним, че трябва да спазваме правилата, както във всяка игра. Но да не забравяме, че животът не е игра, няма рестарт, няма връщане назад или изтриване. Нека помним, че „На пътя животът е с предимство!“ – призовава заместник областният управител на Габрово Мария Пенева.