РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областна администрация – Габрово обявява конкурс за две позиции

Областна администрация – Габрово обяви конкурс за попълване на екипа си с двама държавни служители в специализираната дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“.  

Кандидатите за длъжността „младши експерт“ трябва да имат придобита специалност в областта на екологията или опазване на околната среда и минимална образователна степен – професионален бакалавър.

В какво ще се състои неговата работа? Подготовка, организация и координация на дейностите в направления енергийна ефективност, възобновяеми и алтернативни енергийни източници и биогорива, опазване на околната среда, устойчиво ползване и възстановяване на природни ресурси, включително управление на отпадъци, предложения за обявяване и планове за управление на национални и природни паркове, както и свързаните с тях нормативни документи. Участие в разработването на проекти, становища и предложения за решения по прилагането на нормативните актове в областта на енергийната ефективност и опазването на околната среда.

За длъжността „старши експерт“ придобитата специалност следва да бъде от професионално направление"Архитектура, строителство и геодезия" или "Машинно инженерство".

Кандидатът, който заеме позицията ще подготвя, организира и координира всички дейности, свързани с регионалното планиране за територията на област Габрово, включително ще извършва координация и контрол върху дейността на общинските администрации и регионалните структури на изпълнителната власт при осъществяване на задълженията и правомощията им, свързани със специалните закони за устройство на територията /ЗУТ, ЗКИР, ЗСПЗЗ, ЗОЗЗ, ЗВГЗГФ и др./. Към това включваме и подготовка, организация и координация на всички дейности, свързани с осъществяване на държавната политика в отрасъл водоснабдяване и канализация, управление и контрол на водите, речните басейни, водностопанските системи, съоръжения и язовири.

Ако търсите работа и възможност за реализация на придобити знания, умения и компетентности, ако искате да станете част от малък и сплотен екип, ако искате да смените сферата си на досегашна дейност или просто искате да предизвикате себе си –ще Ви очакваме!

Срокът за кандидатстване е до 17:00 часа на 18 октомври 2021 г /понеделник/

Цялата информация за обявленията, необходими документи за кандидатстване и условия са достъпни на интернет страницата на Областна администрация – Габрово www.gb.government.bg в меню „Администрация“, подменю „Търгове, обяви,конкурси“ .

                        

Временни противоепидемични мерки на територията на област Габрово

Предвид нарастващата заболеваемост от COVID-19 на територията на област Габрово, считано от 04 октомври 2021 г. се въвеждат временни противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-229/01.10.2021 г. на директора на РЗИ Габрово, съгласувана с Главния държавен здравен инспектор доц.д-р Ангел Кунчев.

 

 1. Преустановява се провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове, танцови, музикални и др. школи.
 2. Преустановяват се посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца.
 3. Преустановяват се провеждания на събирания от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други).
 4. Преустановяват се провеждания на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тиймбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.
 5. Преустановяват се провежданията на всички масови мероприятия, като музикални и други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер.
 6. Преустановяват се провежданията на масови спортни събития, както на закрито, така и на открито с изключение на включените в годишния държавен спортен календар, като същите се провеждат без публика.
 7. Преустановяват се посещенията на фитнес зали, спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси, балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове.
 8. Посещенията на кина, театри, циркови представления, концерти и други сценични прояви на закрито се допуска при използване на не повече от 30 % от капацитета на помещенията, заемане само на седящи места през едно, спазване на физическа дистанция от най- малко 1,5 м. между посетителите и носене на защитни маски за лице.
 9. Преустановяват се организирани групови посещения на музеи и галерии.
 10. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв. м.
 11. На всички пазари, тържища, базари и изложения се създава организация за еднопосочно движение, осигуряване на контрол на влизащите лица и допускане на не повече 1 от 1 човек на 8 кв. м. и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
 12. За учениците от област Габрово се въвежда ротационен принцип на обучение както следва:

за периода от 04.10.2021 г. до 10.10.2021 г., класовете 1, 2, 3, 4, 7, 8 и 12 клас се обучават Присъствено, а класовете 5, 6, 9, 10 и 11 клас преминават в Обучение от разстояние в електронна среда;

за периода от 11.10.2021 г. до 17.10.2021 г., класовете 1, 2, 3,4, 5, 6, 9,10 и 11 клас се обучават присъствено, а класовете 7, 8 и 12 клас преминават в Обучение от разстояние в електронна среда.

 1. Детските градини и ясли са отворени, като работят при строго спазване на противоепидемични мерки.
 2. Площадки за игра и паркове са отворени при специален режим на посещение - спазване на дистанция и избягване на струпване на хора;
 3. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувалия с организиран транспорт от област Габрово.
 4. Преустановяват се посещенията/свижданията в лечебните заведения. Допускат се само изключения в някои ситуации (терминално болни, по преценка на директора на лечебното заведение и въведени конкретни мерки, и др.).
 5. Преустановяват се посещенията/свижданията в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в тези за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Допускат се само изключения в някои ситуации (терминално болни, по преценка • на директора на институцията и въведени конкретни мерки, и др.).

 

С пълния текст на заповедта може да се запознаете тук

https://rzi-gbr.org/wp-content/uploads/2021/10/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4.pdf 

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГАБРОВО И ОБЛАСТНА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ОБЯВЯВАТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА КОМИКС „ЖИВОТЪТ Е С ПРЕДИМСТВО“

Областна администрация – Габрово и Областна комисията по безопасност на движението по пътищата обявяват Национален конкурс за комикс на тема „Животът е с предимство“ с подкрепата на Министерство на образованието и науката и Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Конкурсът е продължение на кампанията за пътна безопасност, която администрацията заедно с общините и бизнеса от региона реализира с поставяне на макети на деца, имитиращи рисково пресичане на пешеходни пътеки.

Целта на конкурса е чрез съвременните способи на комикса - по лесен, забавен и достъпен начин  да се представят основните правила за безопасно шофиране, пресичане, колоездене и то през погледа на децата и насочено като послание към децата. Да се представят различни рискови ситуации, случки и преживявания на участниците в движението. Към всичко това организаторите си поставят и амбициозната задача отличените творби да бъдат приложени в образователния процес по БДП.

Получените творби ще бъдат разгледани и оценявани от жури, съгласно предварително зададени критерии. „Особено признателни сме, че на поканата да се включат към състава на журито откликнаха изключителни авторитети като г-н Антон Стайков и г-жа Мария Ландова. Без всякакво колебание каузата за пътна безопасност обедини хора на изкуството и представителите на различни институции, които ще очакват да прочетат интересни, атрактивни, емоционални, смислени и защо не забавни истории в комикс“ – споделят организаторите от Областна администрация – Габрово.

Участниците са разделени в три възрастови групи – от малки до големи, а наградите ще се присъждат за всяка група. Техниката, която може да се използва е свободна, но задължително комиксът трябва да има заглавие и да кореспондира с темата за пътна безопасност, а за типажите на главните герои да бъдат свободно интерпретирани фигурите на момче и момиче, поставени до пешеходните пътеки, в публичната среда на област Габрово.

Крайният срок, до който участниците могат да развихрят въображението си, да съберат мислите си и да ги визуализират в комикса е 5 ноември 2021 г. Награждаване на победителите е предвидено за 26 ноември 2021 г.

Всички желаещи да участват следват да изпратят по пощата или на ръка на адреса: 5300 Габрово, пл. „Възраждане“ № 5 за Национален конкурс за комикс „Животът е с предимство“ формуляр за участие и комикса на хартия.

Регламентът за провеждане, приложенията към него и цялата информация за Националния конкурс са достъпни на интернет страницата на Областна администрация – Габрово www.gb.government.bg