РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областен координационен център - Габрово проведе среща с образователните медиатори в областта

Добрите практики и предизвикателствата в работата на образователните медиатори по мерките за обхват на учениците в областта дискутираха на среща, инициирана от областния управител. Тя се проведе в ОУ"Христо Ботев" в гр. Севлиево. В срещата участваха образователни медиатори, представители на РУО – Габрово, общинските администрации, Дирекция „Социално подпомагане“ , ОД МВР и на неправителствения сектор.
По време на дискусията Кристина Сидорова подчерта, че в последните две години се работи сериозно за подобряване на обхвата на учениците в областта. „Убедена съм, че подходът ви е правилен. Само обединението на училищата, институциите и родителите може да върне трайно децата в училище. Радвам се, че в днешната среща имахме възможност да чуем и различните гледни точки - на директорите, на медиаторите и на Центъра за междуетнически диалог „Амалипе“. За държавата ни е от особено значение децата ни да получават знания, да бъдат активна част от образователния процес, а не просто да фигурират в дневниците. Това прави вашата работа на терен много отговорна и важна. Областна администрация, като институцията, която координира и организира процеса по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, ще продължава да ви подпомага.“, каза още областният управител.
„Област Габрово има много добри постижения в национален план по отношение на механизма за обхват на учениците.“, подчерта началникът на РУО-Габрово Георги Маринов и допълни, че институциите си сътрудничат за постигането на този резултат.
Медиаторът в училището домакин Николай Василев представи презентация и наблюденията си относно децата в риск от отпадане от образователната система. Според него често това се случва при необходимост да поемат грижата за по-малките си братя и сестри.
Николай Георгиев, медиатор в ПГ „Марин Попов“, допълни разказа с примери от своя професионален път. Той обясни, че учениците виждат по-голяма възможност за реализация в работата, отколкото в ученето. Често те започват да се трудят от ранна възраст, помагайки с пренос и сеч на дърва за огрев, като това е причината за отсъствията им. В училището младежите получават професионална квалификация за водачи на МПС, която ги задържа в учебната институция.
Опитът си споделиха и медиаторът от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Петко Славейково Филъо Филев и директорът на учебното заведение Маргарита Тинкова.
Eдно от възможните решения за увеличаване на обхвата сред уязвими групи е създаването на родителски клубове. Практиката сподели Валери Ангелов, представител на Център за междуетнически диалог „Амалипе“ и образователен медиатор при Община Габрово. Идеята е да се ангажират повече родителите с мисията за задържането на учениците в образователните институции. В клубовете се обсъждат теми като ранните бракове, зависимости, мотивация за учене чрез добрите примери на реализирани специалисти, с професия и образование. „ Има проблеми, но с много усилия успяваме да стигнем до семействата. Работя с 8 деца в училище в Габрово. От тях четири вече ходят редовно на училище, две са със СОП и това налага различен модел на работа.“, обясни Ангелов

Областният управител връчи Почетни грамоти „Дързостта да бъдеш първи“ на Денислава Ангелова и Корнелия Мотова

 

Областният управител Кристина Сидорова отличи с Почетни грамоти “Дързостта да бъдеш първи“ Денислава Ангелова, председател на Сдружение “Младежки гвардейски отряди“, и Корнелия Мотова, директор на ПТГ“ Д-р Никола Василиади“. Това се случи в зала „Орловец“ на официалната церемония по връчването на знамето на XIV Младежки гвардейски отряд и тамбурмажора на IV ученически гвардейски духов оркестър.
„Признателна съм, че родолюбивата инициатива за създаване на Младежки гвардейски отряди, която съществува от 2006 година, днес достига и до област Габрово, за да покажем на подрастващите колко важно е да познаваме своите корени и да пазим традициите си.
Благодаря на организаторите от Сдружение „Младежки гвардейски отряди“ и ПТГ“Д-р Никола Василиади“ за положените усилия и за патриотичното възпитание, което даряват на учениците. С участията си в културния живот на страната, в представителни и официални церемонии, свързани с историческата памет, Младежките гвардейски отряди внасят своя принос в утвърждаването на национална ни идентичност. Затова, уважаеми ученици, Вашата задача като част от Младежки гвардейски отряд е важна и изключително отговорна, а Вие служите за пример на Вашите връстници във всичките си дела.“, каза в приветствието си Областният управител.
Знамето и тамбурмажорът бяха осветени от Негово Високопреосвещенство Великотърновския митрополит Григорий и предадени на младежите от представители на Националната гвардейска част, която също се включи в церемонията. Символичен жест по забиване на пирони в дръжката на знамето извършиха полк. Илия Милушев, съветник по сигурността и отбраната на Президента на Република България, Областният управител, Мария Йозова, заместник-кмет на Габрово, полк. Кънчо Иванов, командир на Националната гвардейска част, и Корнелия Мотова, директор на ПГТ "Д-р Никола Василиади".
Събитието уважиха още заместник областният управител Андрей Николов, заместник-кметът на Габрово Невена Минева, Георги Маринов, началник на РУО-Габрово, бриг. ген. Иван Маламов, началник на НВУ „Васил Левски“, проф. Илия Железаров, ректор на ТУ- Габрово, директори на училищата в областта, ученици и общественици.

Областна администрация домакинства работна среща с РИОСВ – Велико Търново за проблемите с качеството на атмосферния въздух в Габрово

По инициатива на РИОСВ – Велико Търново се проведе работна среща за обсъждане на проблемите с качеството на атмосферния въздух в Габрово в сградата на Областната управа в града. Присъстваха представители на Областна администрация – Габрово, Община Габрово и ,,Топлофикация-Габрово“ ЕАД, с участието и на областния управител на област Габрово Кристина Сидорова и заместник-кмета на Община Габрово Мария Йозова.
Участниците бяха запознати с предприетите от РИОСВ действия по сигнали на граждани, както и по искания на регионалната и местната власт.
Извършено е измерване с Мобилната автоматична станция за контрол качеството на атмосферния въздух на Регионална лаборатория Русе към Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) в района на детска ясла „Славейче“. Резултатите от измерванията в периода от 1 до 7 февруари 2023 г. не показват превишения на нормите за показателите, характеризиращи качеството на атмосферния въздух - фини прахови частици до 10 микрона (ФПЧ10), серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид и озон.
При проверка по сигнали за замърсяване на въздуха от ,,Топлофикация-Габрово“ ЕАД, извършена на 7 февруари, експерти на РИОСВ - Велико Търново установиха неорганизирано изпускане на пепел в атмосферния въздух от сградата, в която е монтиран и се експлоатира котелът на въглища. За установеното нарушение е съставен акт и ще бъде наложена имуществена санкция по Закона за чистотата на атмосферния въздух.
На дружеството е дадено предписание да бъде прекратено неорганизираното изпускане на пепел в атмосферния въздух в срок до 09.02.2023 г., както и да се уведомява писмено РИОСВ - Велико Търново за всяко пускане и спиране на двата котела, включително и аварийни ситуации. Първото предписание не е изпълнено, за което на дружеството ще бъде съставен втори акт. По отношение на уведомяването, в РИОСВ постъпва своевременна информация за експлоатацията на двата котела.
На 13 февруари е извършено контролно измерване на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух от двата котела на ,,Топлофикация-Габрово“ ЕАД. Данните ще бъдат предоставени в РИОСВ във възможно най-кратък срок.
По искане на Община Габрово, мобилната автоматична станция на Регионална лаборатория – Русе ще извърши ново измерване в непосредствена близост до дружеството.
От ,,Топлофикация-Габрово“ ЕАД е изискано да представи план с мерки за подобряване на техническото състояние на двата котела до края на седмицата – 17 февруари 2023 г. Дружеството е поело ангажимент за преустановяване на неорганизираното изпускане на пепел в атмосферния въздух в срок до 24 февруари 2023 г.
Ако техническите проблеми не бъдат отстранени и при установяване на замърсяване, от РИОСВ – Велико Търново ще бъдат предприети съответните административни мерки.