РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

ЗАПОВЕД № РД-01-243/22.10.2020 г. на директора на РЗИ Габрово за въвеждане на временни противоепидемични мерки от 23.10.2020 г. до 14.11.2020 г.

Във връзка с нарастващата заболеваемост в страната и отчитаните негативни тенденции по отношение на разпространението на COVID-19 на областно и национално ниво, директорът на РЗИ – Габрово д-р Николай Пенчоков издаде ЗАПОВЕД за въвеждане на временни противоепидемични мерки от 23.10.2020 г. до 14.11.2020 г. с цел овладяване развитието на епидемичната ситуация.

1. Да се създаде организация и възможности към преминаване към дистанционна форма на работа на работници и служители, където е приложимо;

2. При невъзможност за осигуряване на физическа дистанция от минимум 1,5 м. между работниците и служителите в офиси, работни помещения, предприятия /цехове/ и др. всички лица са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата /в т.ч, кърпа, шал, шлем и др./

3. В обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите да създадат нужната организация за недопускане и контрол на не повече от 1 /един/ човек на 2,5 м2  използваема реална площ и лица без да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата /в т.ч, кърпа, шал, шлем и др;

4. В обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, да се обезпечи и осигури извършването на учестена дезинфекция  минимум 4 пъти на ден по предварително изготвен график;

5. В обекти за хранене и развлечение да се създаде организация за осигуряване на дистанция от минимимум 1,5 м. между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси и недопускане на повече от 6 души на една маса в заведенията за хранене;

6. В обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, да се обезпечи и осигури стриктното спазване за носене на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата /в т.ч, кърпа, шал, шлем и др/ от персонала, който предоставя услуги на гражданите, като не се допуска употребата на приспособления, неотговарящи на изискването, напр. пластмасови приспособления за уста;

7. Да се създаде нужната организация и контрол за осигуряване на физическа дистанция на пазари, тържища и други сходни места за налична дистанция от по мининум 1,5 м. между сергии, маси, подвижни павилиони, щандове и др., както и създаване на организация за еднопосочно движение на гражданите;

8. При посещения на пазари, тържища и други сходни места всички лица са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата /в т.ч, кърпа, шал, шлам и др./, които се използват съгласно препоръките в Приложение №3 от Заповед №РД-01-609/ 21.10.2020г. на Министъра на здравеопазването;

9. В дискотеки, пиано-барове, нощни барове, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито и на открито да се създаде нужната организация за недопускане и контрол на не повече от 1 /един/ човек на 2 кв.м. от нетната търговска площ на обекта.

10. Ограничава се провеждане на организирани масови мероприятия на открито и закрито, като празници на населени места, сборове, панаири и др.;

11. Ограничава се организирането и провеждането на лични и семейни празненства на закрито до 30 лица и до 50 лица (за семинари, конференции и т.н.);

12. При провеждане на спортни мероприятия и състезания с присъствие на публика следва да се създаде организация и контрол за спазване на физическа дистанция от 1,5 м. между зрителите и запълване до 30 % от капацитета на местата. Всички зрители са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата /в т.ч, кърпа, шал, шлам и др;

13. При провеждане на културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) следва да се създаде организация и контрол за спазване на физическа дистанция от 1,5 м. между зрителите и запълване до 30 % от капацитета на местата. Всички зрители са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата /в т.ч, кърпа, шал, шлам и др;

 

РЕШЕНИЯ от заседание на Областната транспортна комисия

  1. Областна транспортна комисия подкрепя предложението на Община Севлиево за промяна на маршрутно разписание №7101 и №7102 – Севлиево – Велико Търново - Севлиево от междуобластна транспортна схема от квотата на Община Севлиево по линията Севлиево – Велико Търново - Севлиево, от срок на изпълнение „целогодишно” в срочно/сезонно от 01 януари до 30 юни и от 01 септември до 31 декември. Предлага на Областен управител на област Габрово да съгласува проекта на маршрутното разписание и да отправи мотивирано предложение до Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за утвърждаване на новото маршрутно разписание, попадащо в междуобластна транспортна схема
  2. Областната транспортна комисия подкрепя предложението на Община Трявна и предлага на Областния управител на област Габрово, да утвърди промяната в маршрутното разписание на областната транспортна схема от квотата на Община Трявна по линия Трявна-Габрово-Трявна. Промяната е в отпадане на часове на изпълнение по линия:
  • По направление от гр. Трявна  до гр. Габрово да отпаднат часовете на изпълнение 09:00 часа, 11:00 часа, 13:00 часа и 17:00 часа;
  • По направление от гр. Габрово до гр. Трявна да отпаднат часовете на изпълнение 10:00 часа, 12:00 часа, 14:00 часа и 18:00 часа.

Областната болница вече разполага с PCR лаборатория

Многопрофилната болница в Габрово вече разполага с цялостно оборудвана PCR лаборатория. Средствата за апаратурата в размер на 78 386,40 лв са осигурени от Министерството на здравеопазването.  „Разговорът с министър Ангелов проведохме преди няколко месеца, когато заедно с директора на РЗИ – Габрово и изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ обсъждахме мерките при възникналите епидемичните взривове на територията на Габрово и Севлиево. Без да се подлага на съмнение или въпроси, получихме пълна подкрепа от министъра“ – пояснява областният управител Невена Петкова.

За да функционира лабораторията като такава освен необходимата апаратура е нужно помещението да отговаря на определени условия. Средствата за извършения ремонт, обзавеждане и стартов комплект тестове са осигурени изцяло от Идеал Стандарт – Видима АД и Община Габрово.

Директорът на болницата д-р Минко Михов е категоричен, че с въвеждането й в работа ще се ускори процесът на диагностика и лечение на пациенти с Ковид – 19 в лечебното заведение. „До този момент материалите се изпращаха за изследване, което забавяше точната навременна диагноза. Наличието на лаборатория ще даде възможност да се тестват своевременно всички пациенти  и персонал на болницата които имат нужда, като по този начин се повишава значително сигурността и контрола на вътреболнично заразяване. Лабораторията ще бъде достъпна и за гражданите на областта и назначените изследвания от РЗИ“ – пояснява д-р Михов, който изказва своята благодарност  към всички дарители за своевременната подкрепа и доверие в името на живота и здравето на хората.

zavrashtanetoSMARTistorii