РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областна администрация – Габрово се включва в „Часът на Земята“

Областна администрация – Габрово и през настоящата година ще се включи в инициативата „Часът на Земята“ като изключи фасадното осветление на сградата. Денят е 26 март, часът 20:30 ч., а мотото на инициативата - „Общ дом. Общо бъдеще“.

Да загасим светлините вкъщи поне за един час - това е най – малкото усилие, което можем да направим сами, а ако повече хора се присъединят към каузата – резултатът ще е по - голям. Заедно и с общи усилия можем да изиграем решаващата роля в изграждането на по-добро бъдеще за хората и за планетата. Включвате ли се и Вие? Нека всички заедно да действаме сега, за да опазим собствената си планета и собственото си здраве и благополучие.

От стартирането си през 2007 г. Часът на Земята се разраства до едно от най-значимите световни движения за опазване на природата. Но тази година, на 26 март 2022 г., Часът на Земята ще се проведе в особено критичен момент. Множество правителствени и неправителствени организации, включително и WWF, призовават единодушно за по-решителни действия, за да може до 2030 г. да се обърне процесът на унищожаване на природата. Скоро световните лидери ще се съберат за Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие COP27, за да изготвят нов глобален план за действие за опазване на природата през следващото десетилетие.

Всичко за инициативата може да прочетете тук

 

Областните управители от Северен централен регион обсъждат план за съвместни дейности в сферата на туризма

Областният управител Ралица Манолова и главен експерт Михаела Стоянова участваха в работна среща с областните управители от Северен централен регион, по време на която беше обсъден план за съвместни дейности в сферата на туризма. Целта е активно сътрудничество и развитие на потенциала на туризма в областите Габрово, Велико Търново, Разград, Русе и Силистра. 

По време на срещата всяка област представи своите най-атрактивни туристически обекти, събития, любопитни факти, видове туризъм и места за настаняване. В рамките на дискусията областните управители и техните експерти набелязаха и конкретни стъпки за реализация на обща концепция за рекламиране на Северен централен регион и промотиране на съвместен туристически продукт. Предложено беше създаване на обща фейсбук страница, където да се споделят и популяризират предстоящи събития в музеите и забележителностите. Обсъдени бяха възможности и за общи фестивали, изработване на общо туристическо лого, комбинирани билети за вход за забележителности от петте области.

В рамките на посещението си в Разград, областните управители разгледаха Археологически резерват „Абритус“. Символично оставиха брошури от забележителности от различните области в разградския музей като начало на идеята да се рекламира региона като едно цяло пред румънски туристи и да се насърчи обмена на туристи между областите.  Като част от своята еднодневна визита областните управители посетиха и спортната база на ФК „Лудогорец“. А като подарък всеки един получи картина на забележителност от област Разград, нарисувана от деца

Отбелязваме Световния ден на водата

 

Всяка година на 22 март отбелязваме Световния ден на водата. Това е годишен празник на Организацията на обединените нации, започнал през 1993 г., който извежда на преден план ВОДАТА и повишава осведомеността за 2 милиарда души, които в момента живеят без достъп до чиста вода. През 2022 г. Темата на празника е „Подземни води“.

Подезмните води в България имат свои собствени басейни, в които се извършват процесите на тяхното количествено натрупване, движение и формиране на хидрохимичните им свойства. Област Габрово попада в Балканидния хидрогеоложки регион, който е доста сложен в геоморфоложко, морфоложко и хидроморфоложко отношение. Разделен е на четири части с най-голямо дялово участие на Предбалкана и Балкана. В тези области са определени около 50 подземни водни тела. В Габровски район се срещат карстови извори и сложни и разнообразни карстови образувания. 

 

 

 

Снимка: PhotoPlace.Club

 

Какво представляват подземните води?

Подземните води са вода, намираща се под земята във водоносни хоризонти, които са геоложки образувания от скали, пясъци и чакъли, които могат да задържат вода.

Подземните води са невидими, но въздействието им е видимо навсякъде. Извън погледа ни, под краката ни, подземните води са скрито съкровище, което обогатява живота ни. В най-сухите части на света това може да е единствената вода, която хората имат. Почти цялата течна сладка вода в света е подземна вода, поддържаща доставките на питейна вода, канализационни системи, земеделие, промишленост и екосистеми. На много места човешката дейност прекомерно използва и замърсява подземните води. На други места просто не знаем - колко вода има там долу. Подземните води ще играят решаваща роля в адаптирането към изменението на климата. Трябва да работим заедно, за да управляваме устойчиво този ценен ресурс.                    

Защо трябва да се грижим за подземните води?

Подземните води се използват прекомерно в много райони, където от водоносните хоризонти се извлича повече вода, отколкото се зарежда от дъжд и сняг.  Замърсяването на подземните води е особен проблем, който може да отнеме десетилетия или дори векове, за да се възстанови. На някои места не знаем колко подземни води се намират под краката ни, което означава, че може да не успеем да използваме потенциално жизненоважен воден ресурс. Проучването, опазването и устойчивото използване на подземните води ще бъде от основно значение за оцеляването и адаптирането към изменението на климата и за посрещане на нуждите на нарастващото население.

Какво можем да направим с подземните води?

Трябва да защитим подземните води от замърсяване и да ги използваме устойчиво, като балансираме нуждите на хората и планетата. Жизненоважната роля на подземните води във водоснабдяването и канализационните системи, селското стопанство, промишлеността, екосистемите и адаптацията към изменението на климата, трябва да бъде отразена в политиката за устойчиво развитие.