РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Изложба "140 години българска статистика“ гостува в Габрово

Областна администрация - Габрово ще бъде домакин на пътуващата изложба „140 години българска статистика“, изработена по поръчка на Националния статистически институт. Изложбата ще гостува по покана на Областната преброителна комисия и отдел „Статистически изследвания – Габрово“ при ТСБ – Север във връзка с предстоящото Преброяване 2021 и ще може да бъде видяна до 15 октомври 2020 г.

Посетителите ще могат да разгледат 7 пана, които представят ретроспективни и съвременни данни за развитието на България от създаването на статистическата институция с указ на княз Александър I до днес.

Инфографиките от изложбата показват основни данни от различни статистически изследвания. Един от акцентите е предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 година. Интересни теми са „Ако населението в България е 100 души“, „Топ 50 женски и мъжки имена“, „Кой се грижи за нашето здраве?“, „За какво най-често използваме интернет?“ и много други.

Откриването ще бъде на 30 септември 2020 г. /сряда/ от 17:30 часа на II етаж в сградата на Областна администрация при спазване на всички противоепидемични мерки. 

Заповядайте, за да се запознаете с богатството от исторически и съвременни данни, с които разполага Националният статистически институт.

От 28 септември до 9 октомври 2020 г. ученици от 4-ти до 12-ти клас в СУ "Райчо Каролев" преминават в дистанционна форма на обучение

Във връзка с констатирани случаи на положителни на Covid-19 педагози от СУ „Райчо Каролев“ в Габрово, считано от понеделник 28 септември до 9 октомври 2020 г., училището преминава към следния режим на преподаване:

За учениците от 1-ви до 3-ти клас, включително, обучението ще бъде присъствено. Класовете ще се разделят на 2 групи, децата ще сядат по 1 на чин и през чин, а занятията в занималнята ще протичат по същия начин. Столовата и лафката, за посочения период, няма да функционират, което означава, че родителите трябва да приготвят храна и вода от вкъщи за своите деца. Графиците за междучасията ще бъдат качени на сайта на СУ „Райчо Каролев“.

Към момента се преустановява и транспорта за пътуващите деца от началната степен. В утрешния ден предстои тестване на шофьорите и останалия непедагогически персонал на училището. След излизане на техните проби родителите на пътуващите деца ще бъдат уведомени от училището кога тази услуга ще бъде възстановена.

Влизането в сградата на училището за 1-вите класове ще става през централния вход, занятията ще започват в 08:30 часа и ще се учи само на първия етаж. Вторите класове ще започват часовете в 08:15 часа, влизане през десния /западен/ вход на сградата и ще се учи само на втория етаж. За третите класове учебният ден ще стартира в 08:00 часа, занятията ще се провеждат само на третия етаж, а влизането в училище ще става откъм столовата.

За учениците от 4-ти до 12-ти клас, включително, обучението от 28 септември до 9 октомври 2020 г., преминава в дистанционна форма през платформата Microsoft teams.

Общият брой на положително изолираните до момента педагози от училището е 16 души, като всички са поставени под домашна карантина и няма хоспитализирани. За сега в РЗИ – Габрово няма данни за заболели деца или такива с грипоподобни оплаквания от СУ „Райчо Каролев“.

Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19

Информация: Община Габрово

От 1.01.2021 г. всички областни комисии по БДП ще работят по единен Правилник за дейността

Областната комисия по безопасност на движението проведе онлайн заседание, по време на което членовете на Комисията обсъдиха проекта на Правилник за дейността, който е разработен от Държавната агенция „Безопасност на движение по пътищата“.

Правилникът цели да подпомогне прилагането на Националната стратегия за безопасност на движение по пътищата в Република България 2021-2030 г. и изпълнението на плановете към нея. Единният за всички областни комисии в страната Правилник ще способства за постигане на съгласуваност и синхрон в работата на всички институции и служби, които имат отношение към БДП на територията на съответната област; набелязване на мерки и дейности с висока ефективност; решаване на текущи въпроси с отражение върху БДП. „Така установеният вече единен процедурен ред за дейността на областните комисии в Правилника и стандартизираният подход за планиране, изпълнение и отчитане в приложените към него образци представлява важна методическа подкрепа за оптимизиране, облекчаване и канализиране на административните процеси“ – считат от Държавната агенция. След обсъждането предстои на следващо заседание да се приеме Правилникът, който влиза в сила от 1 януари 2021 г.

zavrashtanetoSMARTistorii