РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Бизнес Академия за стартиращи предприемачи – скоро и в Габрово

Областният управител Ралица Манолова стартира разговори за организиране и провеждане в Габрово на Бизнес Академия за стартиращи предприемачи – BASE. Програмата BASE има за цел да насърчи хората да инициират свой собствен бизнес, или ако вече имат собствена предприемаческа дейност - да я доразвият и разширят. По този начин се стимулира и цялостното подобряване на бизнес средата в региона.

Бизнес академията се организира по проект на Фондация „Америка за България“ и Съвета на жените в бизнеса в България и представлява иновативен курс за обучение. Той ще бъде напълно безплатен и ще включва както теория, така и практически занимания. Предстои среща с Община Габрово и финални разговори за уточняване на формата, след което ще стартира записване на желаещите да се включат в курса.

Областният управител ще настоява пред АПИ за решаване на проблема с конфликтното кръстовище в района на с. Враниловци

Ръководството на Областна администрация – Габрово ще настоява пред Агенция Пътна инфраструктура и МРРБ за решаване на проблема с конфликтното кръстовище на републикански път II-44 в района на с. Враниловци, където само преди седмица станахме свидетели на тежка катастрофа.

В поредица от срещи, започнали още през изминалата седмица, областният управител Ралица Манолова и нейният заместник Ивелин Стоянов обсъждат с Община Габрово и Областно пътно управление – Габрово възможни варианти за подобряване на организацията на движение. Към момента всички институции се обединяват около идеята, че възможно най-скоро трябва да се предприемат реални стъпки за подобряване безопасността на движение. Дали това ще бъде чрез разширяване на пътя посредством трета лента за движение и нова организация на кръстовището или по друг начин – ще очакваме експертното становище от АПИ по казуса, коментират още участниците в срещите. Със сигурност ще е необходимо провеждане на одит на състоянието на безопасността към момента и инвестиционно проектиране с всеобхватно проучване и специализирани дейности.

 Републиканският път II-44, преминаващ през територията на област Габрово, в конкретния участък е рехабилитиран със средства от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване от 18 април 2019 г. Експлоатационното му състояние е много добро, техническите параметри и елементи на пътя отговарят на действащите законови и нормативни документи.

Анализът на настъпилите ПТП-та показва, че участъкът не е регистриран като такъв с концентрация на произшествия, но прави впечатление, че за последните 3 месеца са настъпили 4 катастрофи главно с причина несъобразяване с въведените ограничения и мерки за допълнително обезопасяване. – коментира заместник областният управител Ивелин Стоянов. Ето защо областният управител Ралица Манолова ще инициира среща в Габрово с представители на АПИ, Община Габрово, Областно пътно управление и жителите на околните населени места, за да се разгледат на място възможностите, които биха удовлетворили всички заинтересовани страни и предотвратили нови пътни инциденти в този участък. „Проблемът е видим от няколко години, а исканата реконструкция ще е в интерес на всички“ – категорична е Ралица Манолова, която апелира водачите на превозни средства да бъдат внимателни и да спазват ограниченият.

Областният управител пред ръководството на Хитачи Енерджи:Един от приоритетите на Правителството и наш такъв е подкрепата за инвестиции и активен диалог с бизнеса

Областният управител Ралица Манолова и зам.-областният управител Ивелин Стоянов се срещнаха с ръководството на „Хитачи Енерджи България“ ЕООД, чието производство е разположено в Севлиево и e приемник на фирмата ABB. Вицепрезидента Фулвио Граната и изпълнителният директор Андрея Броняра благодариха за възможността да представят своята визия за развитие на фирмата и дейността, напълно фокусирана в развиването на стабилно енергийно бъдеще. Те споделиха, че оценяват високо подкрепата на местната и държавната власт, оказана им за разширяване на производството и изразиха готовност за съвместна дейност в различни направления. Това включва и подкрепа областта да стане по-атрактивно място за работа и живеене. „Един от приоритетите на Правителството и наш такъв е подкрепата за инвестиции и активен диалог с бизнеса“ – увери ги и областният управител Ралица Манолова. По време на срещата беше обсъдено и инвестиционното намерение, което е свързано със закупуване на държавен имот, но по административни причини все още остава нереализирано. Областният управител пое ангажимент, че през настоящата седмица ще проведе целева среща с представители на Правителството, за да се намери бързо решение на този казус, който вероятно не е единствен за страната.
Обсъдена беше и възможността за съвместна дейност с Регионалния иновационен център – Габрово и партньорство с Техническия университет в Габрово, за което областният управител ще съдейства с организиране на среща и първоначални разговори.
Ралица Манолова благодари за възможността за запознаване отблизо с работата във фирмата и изрази желание да продължат срещите и за в бъдеще, включително и с други компании от областта. „ За мен е важно да се срещаме и да говорим по актуалните теми за бизнеса и заедно да търсим отговор на наболелите проблеми“ – подчерта областният управител в края на срещата.