РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Заместник областният управител Мария Пенева участва в заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР)

Заместник областният управител Мария Пенева участва в четиридесет и четвъртото заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР), съвместно с Регионалния координационен комитет към него (РКК).

То се проведе в Разград под председателството на областния управител на област Разград Гюнай Хюсмен.

В съвместното заседание взеха участие представители на министерства, областните и заместник областни управители, представители на Областни администрации и на общините от областите в Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, както и представители на Управляващите органи на Оперативните програми.

Теодора Тодорова, началник на отдел „Социална икономика и социална отговорност“ в Министерството на труда и социалната политика представи презентации на тема „Социалната и солидарна икономика в България – правна уредба” и „Стратегия за корпоративна социална отговорност 2019 – 2023 г.”.

За заместник-председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район с мандат от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. беше избран инж. Даниел Панов – кмет на община Велико Търново и представител на общините от област Велико Търново.

Членовете на Регионалния съвет обсъдиха и одобриха годишна индикативна програма за дейността на на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район за 2020 г.

Представителите на Управляващите органи на оперативните програми – членове на Регионалния координационен комитет информираха участниците в съвместното заседание за постигнатия напредък и въздействието на Оперативните програми върху развитието на Северен централен район, както и за отворените и предстоящи процедури.

Актуализирани бяха представителите на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район в Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г. и в Тематичната работна група за разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2021-2027 г., като на мястото на Генчо Генчев – кмет на община Свищов беше избрана д-р Ивелина Гецова – кмет на община Ляковец, а на мястото на кмета на община Бяла Димитър Славов бе избран кметът на община Сливо поле – Валентин Атанасов.

В края на заседанието, Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен – председател на настоящия форум, предаде председателството на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район за първото шестмесечие  на 2020 г. на представителя на Областна администрация Велико Търново – Цанко Стефанов.

Честит Ден на Съединението

img 3694 2
В днешния ден най-искрено Ви поздравявам с празника, който ни обединява като хора и като народ. И днес ще отбележим тържествено Деня на Съединението, ще благодарим и ще се преклоним пред онези, които направиха възможно това дело да се случи. Но дали само днес трябва да си припомняме смисълът на този ден? Не е ли време всеки да се вгледа в себе си и да помисли за пътя, който следва – дали това е пътят на обединението или на разединението? И нека не забравяме, че това, което посяваме в мислите и делата си днес, ще даде плод в бъдеще - за нашите деца! Ако искаме обществото ни да е сплотено, нека първо направим така, че с действията си ние да обединяваме.

Живеем във време, когато негативното като информация е навсякъде около нас, когато отрицанието е по-силно от похвалата и когато разделението е по-лесно от обединението. Нека днес, когато сърцата ни се изпълнени с възторг и гордост да помислим и да намерим причина да бъдем малко по-единни с хората до нас и около нас.

Нека благодарим на онези, които показаха, че българския дух е несломим и имаха смелостта да пожелаят за всички нас обединението на България. Нека сме единни в мислите си, и в делата си!

Честит празник !

Николай Сираков

Областен управител на област Габрово

XIII- ия Международен панаир на народните занаяти „Етъра” посреща своите гости

XIII-тото издание на Международния панаир на народните занаяти, посветен на Европейските дни на наследството беше официално открит днес от своя патрон - Председателя на народното събрание на Република България, госпожа Цецка Цачева. Негови организатори са Министерство на културата, Община Габрово и Архитектурно-етнографски комплекс „Етър”. Областният управител на Габрово Николай Сираков беше сред официалните гости, както и народният представител Цветомир Михов, заместник – министър на културата доц. д-р Бони Петрунова и заместник – министъра на туризма Ирена Георгиева.