РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

От 16 януари се променят част от противоепидемичните мерки на територията на страната

Със Заповед № РД-01-20/15.01.2021 г. се изменя и допълва Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. и Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., издадена от министъра на здравеопазването, с която от 16.01.2021 г. се разрешава присъственото провеждане на следните дейности в училищното образование:
- приравнителни изпити при преместване на ученик;
- изпити за определяне на срочна оценка на ученик с повече от 25 % отсъствия по даден предмет и няма възможност /при невъзможност/ да се оформи срочна оценка, или за ученик в индивидуална или дистанционна форма на обучение;
- изпити за определяне на годишна оценка за ученик в самостоятелна или задочна форма на обучение;
- държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация по теория и практика;
- индивидуални дейности, в това число писмени или практически изпитвания за текуща оценка при невъзможност за провеждане в електронна среда;
- индивидуални практически часове в предприятие или на територията на дадено училище;
- областни и общински кръгове на олимпиади и състезания, когато не могат да се организират онлайн.
Всички дейности трябва да се провеждат при възможност индивидуално и при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Задължително е носенето на маска за лице, спазването на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и недопускането на лица с прояви на остри респираторни болести.
Разрешава се присъственото провеждане на следните дейности във висши учебни заведения:
- практически обучения и изпити по практика на студенти, специализанти и докторанти;
- семестриални изпити, които включват практическа част и не могат да се проведат в електронна среда;
- държавни изпити и защити на дипломни работи.
В случаите, в които тези дейности се провеждат на територията на висшето училище, ректорът създава организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки.
Разрешено е и провеждането на курсовете по оказване на първа долекарска помощ, съгласно изискванията на Наредба №24.
В сектор „Здравеопазване" се възстановява плановият прием и плановата оперативна дейност в лечебните заведения и комплексните онкологични центрове.

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/01/15/zapoved_merki_izvanredna_epidemi4na_obstanovka_15_01_21.pdf

21,4 % от педагогическите специалисти от област Габрово са заявили желание за ваксиниране срещу COVID - 19

21,4 % от педагогическите специалисти и 11,4 % непедагогически персонал от област Габрово са заявили желание за ваксиниране срещу COVID - 19. Данните бяха предоставени на областния управител Невена Минева с оглед хода на изпълнение дейностите на имунизационния календар към днешна дата. Процесът е отворен и записването ще продължи, докато тече ваксинацията на втората група по плана.

В момента тече първа фаза от Националния план, в която попадат специалисти от лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, медицински специалисти по здравни грижи, лекари по дентална медицина, фармацевти, помощник фармацевти и др. помощен персонал. В областта са разкрити допълнителни специализирани имунизационни кабинета в СБАЛББ Габрово, „Д-р Теодосий Витанов“ – Трявна, МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ – Севлиево, както и ДКЦ - База 1 в Габрово.

Очаква се през м. февруари да стартира изпълнението на втора фаза, където попадат потребители и персонал на социални институции, педагогически специалисти и персонал на ферми за отглеждане на норки.

Полезна информация, актуални и проверени данни, научни публикации, както и отговори на най-често задаваните въпроси за ваксините, видеоматериали и статистика може да бъде открита в създадения специализиран раздел за ваксините срещу коронавирусната инфекция в Единния информационен портал за борба с COVID-19 https://coronavirus.bg/bg/vaccinations.

Използвано изображение: Европейска комисия 2020

ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ВРЕМЕНА И БУДИТЕЛИ”

НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ГАБРОВО

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ГАБРОВО

 

О Б Я В Я В А Т

ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

„ВРЕМЕНА И БУДИТЕЛИ”

Националният музей на образованието и Регионалното управление на образованието – Габрово обявяват Третия национален конкурс за ученици „Времена и будители”, посветен на 145 години от Априлското въстание и участието на българските учители в тази най-масова и героична проява на националноосвободителното движение през Възраждането.

  • ЦЕЛИ НА КОНКУРСА:

Да насочи вниманието на учениците към историческата памет за активното участие на учителите в подготовката и провеждането на Априлското въстание (Бачо Киро, Тодор Лефтеров, Христо Караминков, Никола Беловеждов, Найден Попстоянов, Райна Попгеоргиева, Захари Величков, Петър Бонев, Христо Меджидиев,  Танчо Кривчов, Найден Сланинков, Иван Соколов и десетки още герои).

Да стимулира интерес у младите хора да откриват и възраждат личности и събития от българската история, които предизвикват национална гордост.

Да даде възможност за творческа изява на учениците.

  • УЧАСТНИЦИ:

Ученици от V до XII клас от всички български училища в и извън страната, разпределени в две възрастови групи, както следва:

  • I възрастова група от V до VII клас (индивидуално и групово участие);
  • II възрастова група от VIII до XII клас (индивидуално и групово участие).
  • РЕГЛАМЕНТ:

 

 Конкурсът включва два модула:

  • Изработване на постери със снимки, документи, рисунки и др. – за ученици от V до VII клас. Постерите се изработват на хартиен носител с формат А3 или 50/70 см – до 3 броя.
  • Създаване на мултимедийна презентация – за ученици от VIII до XII клас. Мултимедийните презентации се създават на програма Power Point с времетраене от 5 до 10 мин. (Може да се използват и алтернативни презентационни програми. Изпратеният файл да е конвертиран в PDF)

Постерите и презентациите трябва да включват информация, свързана с участието на учители и просветни дейци в подготовката и провеждането на Априлското въстание; примери за историческата памет на поколенията  (отбелязване на годишнини, имена на училища, читалища, улици; паметници и символи, израз на почит и признателност).

IV. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

1. Тематична обвързаност

2. Пълнота на представянето

3. Художествено оформление

4. Творчески подход

5. Дигитални умения за създаване на презентация

  • НАГРАДИ:

Журито номинира по 10 постера и презентации и от тях класира на ПЪРВО, ВТОРО И ТРЕТО място в съответния модул.

ПЪРВО МЯСТО: таблет

ВТОРО МЯСТО: електронен четец

ТРЕТО МЯСТО: външен хард диск.

Всеки участник в конкурса получава грамота за участие.

Организаторите на конкурса обявяват резултатите   на 1 ноември 2021 г. на сайта на музея www.nmogabrovo.com

  • СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ:

Краен срок за представяне на постерите и презентациите – 30 юни 2021 г.

Постерите и презентациите се изпращат по пощата с обратна разписка или по куриер за сметка на изпращача във вид, който не нарушава целостта им.

Всяка творба трябва да бъде придружена с данни на участника (трите имена, училище, клас, телефон, електронна поща и адрес).

Адрес за изпращане:

ЗА ТРЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ВРЕМЕНА И БУДИТЕЛИ”

Национален музей на образованието – Габрово

ул. „Априловска” № 15, п. к. 62

Габрово 5300

За допълнителна информация: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел. 066 806 461