РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Четири болници от областта ще бъдат включени в проектното предложение на здравното министерство за справяне с пандемията

Четири болници от областта ще бъдат включени в проектното предложение на здравното министерство за справяне с пандемията – става ясно от информация на сайта на Министерството  . Това са МБАЛ "Д-р Тота Венкова" Габрово и МБАЛ " Д-р Стойчо Христов" - Севлиево - включени в ГРУПА I - лечебни заведения с разкрити структури по инфекциозни болести и/или спешна медицина; СБАЛББ – Габрово, която попада в ГРУПА II - специализирани болници за активно лечение по белодробни болести и специализирани болници за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания; МБАЛ "Теодоси Витанов" Трявна – включена в ГРУПА III, където са МБАЛ и СБАЛ в труднодостъпни и/или отдалечение райони, без инфекциозно отделение и/или спешно отделение, субсидирани по Наредба № 3 от 2019 г. и лечебни заведения, СБАЛ и ЛЗ, по чл. 10, ал. 3б, осъществяващи болнична помощ на специфични групи от населението и специализирани дейности по интензивно лечение, както и общински многопрофилни болници за активно лечение, провеждали заплатено от НЗОК лечение през последните 6 месеца на пациенти с коронавирусна инфекция и с разкрити структури по медицински специалности, пряко ангажирани с лечение на COVID-19, както и с налични медико-диагностични структури, осигуряващи 24-часов непрекъснат работен график.

Проектно предложение е по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“, по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Основната цел на процедурата е да осигури подкрепа за здравната система в България за ефективна реакция при възникнали кризисни ситуации чрез инвестиции в продукти и услуги. Реализацията на проектите ще осигури достъп до качествено лечение и развитие на телемедицината, повишаване качеството на медицинската помощ и преход към цифровизация на здравното обслужване. Ще бъдат осигурени условия за поддържане на готовност в лечебните заведения за болнична помощ, които са държавна и/или общинска собственост за посрещане на нови заплахи от разпространение на инфекциозни заболявания.

https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/kriterii-za-vklyuchvane-na-lechebni-zavedeniya-za-/

Второто издание на Националното състезание за професионални умения за хора с увреждания Skills+

Заместник областният управител Кристина Сидорова присъства на Второто издание на Националното състезание за професионални умения за хора с увреждания Skills+ България, което се проведе днес в Центъра за социална интеграция и рехабилитация в Трявна.

Основната цел на състезанието е да подпомогне хората с увреждания при придобиване на формална професионална квалификация и тяхната интеграция. Състезанията Skills+ показват как хората с увреждания могат напълно успешно да се справят с професионални задачи и че наложените стереотипи, които възпират работодателите да наемат хора с увреждания поради съмнения в способностите им, трябва да останат в миналото. „Трудна е тази стъпка, но аз мисля че сме я направили и се радвам, защото примерите за това са все повече. Вярвам, че не само нормативните разпоредби подтикват бизнеса да дават възможност за изява и на хората с увреждания, а защото са убедени, че им предоставят възможност да творят.“ – споделя заместник областният управител и допълва, че отдавна трябва да сме осъзнали, че различното у хората е техният характер, знания, умения, убеждения, външност…“Но хората с увреждания или специални потребности не са различни – те знаят и могат и заслужават равни права в обществото ни, за да могат да се доказват и получават заслужено признание“.

Кристина Сидорова наблюдава четирите отбора, които се състезаваха в направленията градинарство и готварство. Всеки от тях имаше 2 часа, за да изпълни своята задача – отборите „Здравец“ и „Земен рай“ трябваше да направят прекрасна цветна градинка по определена план – схема, а отборите „Люти чушки“ и „Миш – маш“ - да приготвят хумус, грилована риба тон и смесена салата със специален дресинг. Тричленно жури оценяваше всяка стъпка от изпълнението на задачите и работата на отборите. В края на състезанието то сподели, че е изключително затруднено и най – малките детайли са определили победителите и това са отборите „Миш – маш“ и „Здравец“, които си извоюват правото да представят страната ни в международно състезание, което ще се проведе в Нидерландия.

Проектът Paraskills и състезанията Skills+ са инициатива на 9 организации от 7 европейски държави, обединени от идеята да създадат и тестват правила и процедури за провеждане на всеки две години на състезания за професионални умения на хора с увреждания, вдъхновени от вече утвърден модел, познат от формата Euroskills и World Skills.

Снимки от състезанието може да разгледате тук

ЗАПОЧВА ОБСЛЕДВАНЕ НА ЯЗОВИРНИТЕ СТЕНИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ГАБРОВО

Междуинституционална комисия, определена със Заповед на областния управител Борислав Бончев, започва обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, намиращи се на територията на област Габрово. Проверките ще се извършват на териториален принцип и по утвърден график в периода 15 юни – 29 октомври. В тази връзка представителите на общинските администрации от Комисията следва да информират  всички собственици/ползватели на язовири за графика, който ще се изпълнява. От своя страна собственици/ползватели на язовири следва да разполагат с необходимата документация за съоръжението, която трябва да представят по време на проверката, да бъдат подсигурени необходимите технически средства за проверка изправността на изпускателните кранове, както и да уведомят съответните хидроспециалисти отговарящи за съоръжението, които също да присъстват.

След  приключване на проверките Комисията изготвя доклад с обобщена информация за състоянието на язовирите.

Графикът за изпълнение на проверките ще бъде достъпен и на интернет страницата на Областна администрация в раздел „Търгове, обяви, конкурси“