Областният управител участва в дискусия за „Развитието на регионите –предизвикателства и възможности“

Областният управител Ралица Манолова взе участие в проведения в град Плевен регионален форум на тема: „Развитието на регионите – предизвикателства и възможности“. Събитието бе организирано от Областна администрация - Плевен, в партньорство със СНЦ „Северозападен регионален иновационен център по мехатроника“, Камара на строителите, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Камара на архитектите и областната организация на НТС – Плевен. Във форума взеха участие представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/, Министерство на транспорта и съобщенията /МТС/, областни управители от Северна България, кметове на общини, представители на научни звена, на бизнеса и неправителствени организации.

Представители на МРРБ представиха новите възможностите за развитие, очертани от програмата „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027г. и в проектите в Националния план за възстановяване и устойчивост в сферата на инфраструктурата, които са основополагащи за развитието на областите в Северна България.

Представители на Министерството на транспорта и съобщенията презентираха теми за транспортната свързаност и широколентовия достъп за новия планов период и проектите в Националния план за възстановяване и устойчивост. Стана ясно, че  ресурсът по програма ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния – България 2021 – 2027 година е близо 407 млн. лева. Сред стратегическите приоритети на програмата са подобряването на условията за навигация по река Дунав, инсталиране на интегрирана система за маркиране на плавателното трасе в общия българо-румънски участък на реката, както и подобряване на железопътната свързаност чрез модернизация.

Представени бяха основните параметри на комплекса от проекти за изграждане на Северозападен междууниверситетски кампус и технологичен парк в Плевен, с акцент на регионални образователни научноиновационни инфраструктури в сферата на мехатрониката и чистите технологии, транспорта, строителството и регионалното развитие.

 Обсъдена беше ролята на браншовите сдружения за регионалното развитие с участието на камарите на архитектите, на инженерите в инвестиционното проектиране, на строителите и на областната организация на НТС - Плевен.

Стартират текущи ремонти по цялата републиканска пътна мрежа

Графикът на ремонтните дейности по републиканската пътна мрежа в частта поддръжка чрез текущ ремонт и предстоящи дейности обсъди областният управител Ралица Манолова с директора на Областно пътно управление – Габрово инж. Деян Георгиев. На срещата присъства и заместник областният управител и председател на Областната комисия по Безопасност на движението по пътищата Ивелин Стоянов и експертът Марияна Ризова. Поводът за срещата е началото на текущите ремонти, които ще се изпълняват по цялата републиканска пътна мрежа на територията на областта в срок до 20 август, за да се създадат условия за безопасност на движението по пътищата. През следващата седмица предстои да приключи ремонтът на път I-4 Богатово – Севлиево, както и аварийния ремонт на моста в Кръвеник. Инж. Георгиев информира по време на срещата, че от петък се отстраняват дефектите по пътя за Дебел дял, тъй като е констатирано след изпълнение на асфалтирането, че равността на пътя не отговаря в определени участъци на нормативните изисквания. По направлението Вонеща вода – Трявна се работи интензивно към този момент и се очаква дейностите да приключат преди 20 септември. Предвидено е да се извърши ремонт на пътя Габрово – Узана, подобряване на отводняването, нова вертикална сигнализация, нови ограничителни системи. Още тази седмица ще започнат ремонтни дейности и по пътя Габрово – Кози рог. Кормянско – Малък Вършец – Крамолин също е включен в предстоящите дейности по текущ ремонт. „Мащабна е програмата, която е заложена за изпълнение от ОПУ – Габрово, с изпълнението на която се надяваме значително да се подобри състоянието на пътната мрежа, за да е безопасно движението за пътуващите.“ – коментира Ралица Манолова. По време на срещата участниците отново повдигнаха въпроса с необходимостта от промяна на кръстовището в района на с. Враниловци, с. Донино, както и с. Чехлевци. В рамките на две седмици ще бъде възложено проектирането на техните преустройства. По отношение на кръстовището до Враниловци - очаква се решението на АПИ, за да започне проектиране и изграждане на трета лента за ляво завиване на главен път II – 44 в района на с. Враниловци. „Усилията на всички институции са насочени към адекватно и устойчиво решаване на проблемите и вярвам, че поетите ангажименти, ще бъдат изпълнени!“ – заяви още Ралица Манолова. Представеният план за реализация на дейностите по ремонт на пътищата е мащабен, обхваща изцяло частта от републиканската пътна мрежа на територията на област Габрово и според Деян Георгиев е направена адекватна организация, за да се случат нещата по най-добрия възможен начин.

Утре се подписват договорите за проектиране и строителство на тунела под Шипка

Утре, 8 юни, областният управител Ралица Манолова ще присъства на церемонията по подписване на договора за проектиране и строителство на последния участък от обходния път на Габрово и тунел под връх Шипка.  Договорът ще бъде подписан от председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Тодор Василев.

Обществената поръчка предвижда изграждането на участък с дължина 10,549 км, от които 7,96 км са ново строителство, а 2,59 км са реконструкция на съществуващия път I-5 Габрово - Казанлък, както и 5 тунела с обща дължина 4,011 км. Тунелът под Шипка ще е 3,22 км. Останалите 4 тунела са по-малки - съответно 171 м, 240 м, 90 м и 290 м. Ще бъдат построени още 6 моста и 1 подлез, 12 бр. армирани насипи, една стоманобетонова подпорна стена, една стоманобетонова укрепителна стена и т. н.

Тунелът под вр. Шипка ще е на 1 км западно от прохода Шипка и на 1 км източно от връх Малуша. Северната част на тунела ще бъде в област Габрово, а южната в област Стара Загора. Той ще бъде с две ленти за движение, две водещи ивици и два тротоара. Съоръжението ще е възлова точка при движението в посока Север – Юг и чрез него ще се осъществява преминаването през Стара планина в централната част на България. Основните транспортни направления, които ще обслужва са: Русе – Велико Търново – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа) и Оряхово – Севлиево – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа).

Проектът „Проектиране и строителство на обект: „Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка“ е включен в проекта на Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.

Договорът за проектиране и строителство ще бъде подписан с ДЗЗД „Консорциум „ПСВТ“, в което участват: „Пътни строежи – Велико Търново“ АД, „Хидрострой“ АД и „Пътинжеренигстрой-Т“ ЕАД. Стойността му е 358 020 000 лв. с ДДС. Срокът за изпълнение на поръчката е 240 дни /8 месеца/ за проектиране и 1280 дни /3,5 години/ за строителство.

Строителният надзор ще бъде възложен на ДЗЗД „Трансконсулт – Свеко“ с участници: „Трансконсулт – БГ“ ООД и „Свеко Енергопроект“ АД. Техният договор е 6 479 935,20 лв. с ДДС.