РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

От 28 септември до 9 октомври 2020 г. ученици от 4-ти до 12-ти клас в СУ "Райчо Каролев" преминават в дистанционна форма на обучение

Във връзка с констатирани случаи на положителни на Covid-19 педагози от СУ „Райчо Каролев“ в Габрово, считано от понеделник 28 септември до 9 октомври 2020 г., училището преминава към следния режим на преподаване:

За учениците от 1-ви до 3-ти клас, включително, обучението ще бъде присъствено. Класовете ще се разделят на 2 групи, децата ще сядат по 1 на чин и през чин, а занятията в занималнята ще протичат по същия начин. Столовата и лафката, за посочения период, няма да функционират, което означава, че родителите трябва да приготвят храна и вода от вкъщи за своите деца. Графиците за междучасията ще бъдат качени на сайта на СУ „Райчо Каролев“.

Към момента се преустановява и транспорта за пътуващите деца от началната степен. В утрешния ден предстои тестване на шофьорите и останалия непедагогически персонал на училището. След излизане на техните проби родителите на пътуващите деца ще бъдат уведомени от училището кога тази услуга ще бъде възстановена.

Влизането в сградата на училището за 1-вите класове ще става през централния вход, занятията ще започват в 08:30 часа и ще се учи само на първия етаж. Вторите класове ще започват часовете в 08:15 часа, влизане през десния /западен/ вход на сградата и ще се учи само на втория етаж. За третите класове учебният ден ще стартира в 08:00 часа, занятията ще се провеждат само на третия етаж, а влизането в училище ще става откъм столовата.

За учениците от 4-ти до 12-ти клас, включително, обучението от 28 септември до 9 октомври 2020 г., преминава в дистанционна форма през платформата Microsoft teams.

Общият брой на положително изолираните до момента педагози от училището е 16 души, като всички са поставени под домашна карантина и няма хоспитализирани. За сега в РЗИ – Габрово няма данни за заболели деца или такива с грипоподобни оплаквания от СУ „Райчо Каролев“.

Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19

Информация: Община Габрово

От 1.01.2021 г. всички областни комисии по БДП ще работят по единен Правилник за дейността

Областната комисия по безопасност на движението проведе онлайн заседание, по време на което членовете на Комисията обсъдиха проекта на Правилник за дейността, който е разработен от Държавната агенция „Безопасност на движение по пътищата“.

Правилникът цели да подпомогне прилагането на Националната стратегия за безопасност на движение по пътищата в Република България 2021-2030 г. и изпълнението на плановете към нея. Единният за всички областни комисии в страната Правилник ще способства за постигане на съгласуваност и синхрон в работата на всички институции и служби, които имат отношение към БДП на територията на съответната област; набелязване на мерки и дейности с висока ефективност; решаване на текущи въпроси с отражение върху БДП. „Така установеният вече единен процедурен ред за дейността на областните комисии в Правилника и стандартизираният подход за планиране, изпълнение и отчитане в приложените към него образци представлява важна методическа подкрепа за оптимизиране, облекчаване и канализиране на административните процеси“ – считат от Държавната агенция. След обсъждането предстои на следващо заседание да се приеме Правилникът, който влиза в сила от 1 януари 2021 г.

Удължава се срокът на обявената извънредна епидемична обстановка до 30 ноември

Министерският съвет на Република България прие Решение за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка, считано от 1 октомври 2020 г. до 30 ноември 2020 г.

Пандемията от COVID-19 продължава да представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб.

По данни на Европейския център за превенция и контрол па заболяванията, към 19.09.2020 г. в света са регистрирани 30 540 446 потвърдени случая на COVID-19, от които 952 724 починали. От тях 2 808 711 случая или 9,2% са заболелите на територията на Европейския съюз /Европейското, икономическо пространство и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, с общ брой починали — 185 945.

В България към 19.09.2020 г. са съобщени 18 733 заболели и 753 починали от COVID-19. В страната продължава неблагоприятното развитие на епидемичната обстановка, обуславяща се от висока смъртност от инфекции, причинени от новия коронавирус, на фона на намаляваща заболяемост и запазване степента на болнично лечение на заболели с умерена и тежка клинична картина.

Удължаването на извънредната епидемична обстановка и прилагането на противоепидемичните мерки в страната цели намаляване въздействието на COVTD-19 върху общественото здраве и здравната система. Това е особено важно за опазване здравето и живота на лицата с повишен риск от тежко протичане на инфекциозно заболяване - възрастни, хора с хронични и онкологични заболявания и имунокомпрометирани състояния, в условия на едновременно разпространение на сезонен грип и COVID-19.