РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Три училища и една детска градина от областта ще имат нови площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата

Три училища и една детска градина от област Габрово са с одобрени проектни предложения по Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ на Министерството на образованието и науката, модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“. Това са ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и ОУ „Неофит Рилски“ в гр. Габрово, СУ „П.Р. Славейков“ в гр. Трявна и ДГ „Мечо Пух“ в с. Петко Славейков, община Севлиево. Общото финансиране от Министерството на образованието за трите училища е 6744 лв, а за детската градина – 2000 лв. Срокът за изпълнение за този модул е 15.12.2020 г.

 Списъкът с одобрените предложения е изпратен до председателя на Областната комисия по Безопасност на движението по пътищата Мария Пенева, която коментира:„Това е тема, която на всяко заседание на Комисията обсъждаме и винаги приканвам общините да направят необходимото, за да може повече образователни институции да разполагат с площадки по пътна безопасност. Считам, че е важно и срещам разбиране от страна на представители на общините, за което им благодаря.Това показва, че пътна безопасност е приоритет на всички нас. “  

Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ е ориентиран към възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата (БДП). Това е целенасочен, системен и непрекъснат процес за формиране на граждански компетентности и качества на детето и е неделима част от цялостното образование и възпитание на личността. Формирането на защитни механизми при децата за съхраняване и безопасност при движение по пътищата е актуална тема в гражданското общество и важна задача на държавата, образователните институции и семейството. Осъществяването на модула ще доведе до подобряване качеството на знанията и уменията, свързани с обучението и възпитанието на децата и учениците за безопасност на движението по пътищата, както и до намаляване на броя и последствията от пътнотранспортните произшествия с участието на деца

Настоящата национална програма е продължение на реализираните от 2007 година национални програми с различни модули, насочени към обогатяване и оптимизиране на дейностите в системата на училищното образование. Тя е насочена главно към обновяване на специализираното оборудване на учебни кабинети, лаборатории и работилници в съответствие с развиващите се съвременни нови технологии, към провеждане на практическо обучение в реална работна среда, модернизиране на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки, както и към актуализиране на учебната документация за професионално образование и обучение и привеждането й в съответствие с потребността на бизнеса от нови знания, умения и компетентности на работната сила.

 

 

Женско благотворително дружество „Майчина грижа” с обръщение към габровци

Именитият музикант и зевзек Александър Керков е една от уникалните личности, които са направили Габрово известен и специален - град на находчивите, талантливите и изобретателните, град на хората със свободен и артистичен дух.

През 2018 година Женско благотворително дружество „Майчина грижа” стартира инициатива за изработване и експониране в градска среда на скулптурна фигура на Александър Керков, първият композитор на фанфарна музика в България и известен габровски музикант, музикален педагог и шегобиец.

 Автор на скулптурната композиция е габровският скулптор Георги Балабанов. Тя ще бъде поставена в градинката пред кафене „Глинени гърнета” и вярваме, че скоро ще се превърне в градска забележителност и привлекателно място за събития, отдих и срещи за габровци и гостите на града.

Стойността на проекта е 26 200 лв. До този момент Дружеството е набрало средства на стойност 23 200 лв., като 8 200 лв. са от дарения и инициативи на Дружеството, а 15 000 лв. от Програма „Култура” на Община Габрово. Необходими са още 3000 лв., за да реализираме една обществено значима кауза.

Ако желаете да се присъедините към нас, подкрепете ни със сумата, която имате възможност да отделите. 

Дарителската сметка на Женско благотворително дружество „Майчина грижа“ – Габрово е:

ЕИК: 107001604

БАНКА ДСК АД

Банкова сметка 02/0000000004960171

IBAN: BG87STSA93000004960171

BIC: STSABGSF

Може да направите своето дарение и в Книжарница „ТОМ ПЪРВИ”.

Благодарността приляга на човешкото сърце, а жестът на благодарност е форма на морална памет и извисяване на духа.

Затова организирахме тази инициатива. И Ви каним да се присъедините!

           

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Култура” на Община Габрово

Утвърдена е Регионалната програма за заетост на област Габрово – 2020

Със заповед на министъра на труда и социалната политика е утвърдена Регионалната програма за заетост на област Габрово – 2020. За това информира заместник областният управител Мария Пенева, която е и председател на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие.

Програмата е в съответствие със стратегическите цели на Областната стратегия за развитие за периода 2014-2020 година и е част от Националния план за действие по заетостта за настоящата година. Освен това Програмата подпомага реализирането на стратегическите цели и приоритети, заложени в общинските планове за развитие на четирите общини – пояснява заместник областният управител и подчертава, че участието на общините като работодател ще даде възможност за подкрепа на безработни лица от целевите групи в неравностойно положение на пазара на труда. „Сроковете, в които трябваше да се случи предварителната работа по общини бяха изключително кратки и аз благодаря на представителите им, които са в Комисията по заетост“ – споделя Мария Панева и допълва, че вероятно сроковете ще бъдат пречка за одобрението на други области.

Общо 14 работни места са одобрени за област Габрово – 8 места са на пълен работен ден и 6 – на непълен. За гр. Габрово това са 4 лица на пълен работен ден; за гр. Дряново – одобрени са 2 лица на пълен и 1 лице на непълен работен ден; за Севлиево отново 2 лица на пълен и 1 лице на непълен работен ден; за гр. Трявна – 2 лица на непълен работен ден; кметство Плачковци има одобрено 1 лице на непълен работен ден и с. Радевци – 1 лице на непълен работен ден. Основните дейности са свързани с поддържане и почистване на обществени площи. Срокът за реализация на програмата е от 3 август до 3 декември 2020 г.