РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСЕКИ, КОЙТО НАСТАНЯВА УКРАИНСКИ ГРАЖДАНИ

Всеки, който настанява група в хотел или човек от Украйна в частното си жилище, е необходимо да предприеме следното:

  1. Да осъществи контакт с РЗИ (на дежурния телефон – 0884606423) за провеждане на тестване за COVID 19 на лицата от Украйна при необходимост, ако такова не е направено при влизане в България и съответно нямат зелен сертификат. Осигурени са безплатни бързи тестове в РЗИ - Габрово. Гражданите на Украйна имат възможност да се тестват и в Център за спешна медицинска помощ, както и да бъдат прегледани там при необходимост.

В 3 дневен срок домакинът/ приемащата организация е задължен да регистрира настанените от/при него лица в Районно управление на МВР по местоживеене - служба „Миграция“. При регистрация представя неговите и техните лични документи (не е задължително личното присъствие на украинските граждани), като отбелязва дали лицата желаят да получат статут на бежанци или хуманитарен статут. Подаването на заявлението гарантира получаване на Личен номер на чужденец. Този номер дава право на безплатна здравна помощ в системата на държавното здравеопазване, легален достъп до трудовия пазар,  както и възможност на децата да посещават детска градина или училище.

В случай, че лицето не желае да получи специфичен статут, то има право на 90-дневен престой в страната като турист. В този случай не е възможно да ползва безплатна здравна помощ, безплатен достъп до образователната система, както и не може да работи в България.

При подаването на Заявление в „Миграция“ се попълва и анкета със следните въпроси:

  • От какво имате нужда на първо време (дрехи, обувки, лекарства и др.)?
  • Желаете ли детето/децата Ви, да посещават детска градина или училище (ако е приложимо)?
  • Имате ли желание за работа, в каква сфера?

            Към Областна администрация – Габрово е създаден Областен координационен център, който обработва информацията от анкетните карти и координира действията с Дирекция „Бюро по труда“, Регионално управление на образованието, Български червен кръст и др. за последваща помощ и подкрепа.

В процес на разкриване е телефонна линия, открит е имейл за сигнали  - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Постъпващата информация се обобщава в споделени файлове, достъпни за всички институции – таблица с наличните ресурси и таблица с необходимите ресурси в помощ на украинските граждани.

  1. При необходимост от медицинска помощ се препоръчва да бъде посетен Център за спешна и неотложна помощ, за което не се дължи заплащане. Медицински услуги в ДКЦ, МБАЛ и други медицински центрове се заплащат по ценоразпис до подаване на заявление за получаване на личен номер на чужденец.

Областният координатор към Областна администрация – Габрово  - Кристина Сидорова, съдейства при възникнали казуси и необходимост от координация между институциите. Той посещава предварително определените за настаняване места и подпомага процеса на адаптация на пристигналите от Украйна. Поддържа активна връзка с четирите общини в областта и събира информация на посочените телефон и електронна поща.