РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

 Untitled

 

Областна кампания „ЗАвръщането“

 

Кампанията „ЗАвръщането“ стартира по инициатива на областния управител Кристина Сидорова и заместник областния управител Андрей Николов. Началото ѝ бе поставено в края на 2022 година с ученически конкурс за рисунка и текст под същото мото. През 2023 година кампанията продължава със срещи с хора, избрали да съградят своя дом и да сбъдват мечтите си в областта, както и с различните институции, с които гражданите взаимодействат при преместване. Предвидено е още изготвянето на онлайн наръчник, който ще бъде публикуван на страницата на Областна администрация- Габрово. В него ще бъде поместена полезна информация за желаещите да се установят в населените места на територията на областта.

Кампанията „ЗАвръщането“ е социален проект. Основната ѝ цел е да противодейства на един от най-наболелите проблеми в Габровска област- обезлюдяването в следствие на демографската криза и отрицателния механичен прираст. Това ще се осъществи чрез поредица от дейности, които да ангажират широката общественост и инстуциите. 

В рамките на проекта се представят вдъхновяващи разкази на жители на областта, които след живот в чужбина или други части на страната са предпочели да заселят в някоя от четирите общини в Габровско. Първата среща  бе на 8 февруари 2023 година. Своите истории споделиха предприемачът Боряна Димитрова, адвокатът Мария Кръстева и логопедът Искра Хотнишка. Те обясниха защо са решили да се заселят в област Габрово, както и за трудностите, които са срещнали при преместването си.

Отличени бяха и 18 даровити деца от региона, взели участие в ученическия конкурс за текст и рисунка на тема “ЗАвръщането“. Те получиха грамоти и награди, които им бяха връчени от Кристина Сидорова и Андрей Николов.

През април следва втората среща с „белите лястовици“ на област Габрово.

Организаторите на кампанията се стремят да разширяват обхвата й, като в идните месеци ще бъде изготвен подробен наръчник, който да улесни новите жители на областта, като им предостави изчерпателна информация за различните структури в четирите общини и насоки за необходимите документи, които се изготвят при преместване. Ще бъде включена и информация за културния живот в различните части на областта.