РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

 Untitled

 

Областна кампания „ЗАвръщането“

Кампанията „ЗАвръщането“ стартира в края на 2022 година с ученически конкурс за рисунка и текст под същото мото и продължава със срещи с хора, избрали да съградят своя дом и да сбъдват мечтите си в областта, както и с различните институции, с които гражданите взаимодействат при преместване. Съставен бе онлайн наръчник, публикуван на страницата на Областна администрация- Габрово. В него е поместена полезна информация за желаещите да се установят в населените места на територията на областта.

 

Кампанията „ЗАвръщането“ е социален проект. Основната ѝ цел е да противодейства на един от най-наболелите проблеми в Габровска област- обезлюдяването в следствие на демографската криза и отрицателния механичен прираст. Това ще се осъществи чрез поредица от дейности, които да ангажират широката общественост и институциите.

 

В рамките на проекта се представят вдъхновяващи разкази на жители на областта, които след живот в чужбина или други части на страната са предпочели да заселят в някоя от четирите общини в Габровско.