РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

 

РАЛИЦА ГЕНКОВА МАНОЛОВА 

 

Дата на раждане: 21 юни 1980 г.

Семейно положение: Семейна, с три деца

 

Образование

 

2020 г. – до момента

Докторантура в сферата на социалното предприемачество към Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“

 

2002 г. – 2004 г.

Магистър „Международни икономически отношения”, Стопанска Академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

 

1998 г. – 2002 г.

Бакалавър „Стопанско управление“, Стопанска Академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

 

Професионален опит

 

2021 г. – 2022 г. ЛОДЖИСКЕЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД

Мениджър Екип

 

2017 г. – 2022 г. Фондация „Америка за България“

Координатор за Габрово, проект HUB

 

2021 г. ТЪРНАВА БГ ЕООД

Специалист „Маркетинг и реклама“

 

2020 г. – 2021 г. Сдружение „ Център за устойчиво развитие и иновации“

Експерт – методолог по проект „„Повишаване на гражданското участие за по-ефективна политика по енергийна ефективност” – BG05SFOP001-2.009-0179-C01“

 

2019 г. – 2020 г. Сдружение „ Инициатива за развитие“

Координатор  проект и експерт – методолог по проект „Решения за по-широко гражданско участие в политиката по предоставяне на социалните услуги“

 

2003 г. – 2019 г. Областна администрация – Габрово

Главен експерт в дирекция «Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост» /първоначално старши експерт 3 години, от 2007 – Главен експерт/