РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Basheva
инж. Мария Михайлова Башева - Венкова

Дата на раждане 31.05.1971г.

Образование

 1989г. – 1994г. Технически университет - Габрово

▪ Магистър технически науки – Инженер ТМММ

▪ Магистър стопански науки - Фирмено управление, управленски технологии


1984г. - 1988г. Национална Априловска гимназия

Професионален опит

 С Решение на Министерски съвет № 523 от 28 юли 2023 г. е назначена за областен управител на област Габрово.

От 2019г. до август 2023г. е председател на Камара на строителите в България /КСБ/- Областно представителство Габрово.

От 2013г.  до май 2023г.  е управител на „Хоталич“ ООД.

От 2010г.  до юли 2023г.  е  ръководител проекти във Фондация „Европерспективи”, София и Сдружение „Инициатива за развитие“.

От 2010г. до  2012г.  е експерт „Програми и проекти” в Дирекция Природен парк „Българка”.

От 2001г. до  2010г. е главен експерт „Връзки с обществеността” в Областна администрация- Габрово.

От 1994г. до 2001г. е водещ предавания и звукорежисьор в Радио – Габрово.