РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

 

Дата на раждане: 03.01.1981г.         

 

Образование:

 

2006-2008 г.                            Университет за национално и световно стопанство, София

                                                Финанси

 

2001-2006 г..                           Университет за национално и световно стопанство, София

                                                Международни икономически отношения

 

1999-2004 г.                            Университет за национално и световно стопанство, София

                                                Международни отношения

 

1994-1999 г.                            Национална Априолвска гимназия

  

Професионален опит

 

От 12.08.2022 г.                      със Заповед от 12.08.2022 на Министър - председателя е назначен за Заместник Областен управител на област Габрово

 

06.2008 – до 08.2022 г.         АДИС ООД  - Габрово 

                                                Контрол в управлението на финасовите и нефинансовите междуфирмени отношения  

 

 

zavrashtanetoSMARTistorii