РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Marinova
Даниела Райкова Маринова

Дата на раждане 12.08.1966г.

Образование

 1996г. – 2001г. СА"Димитър Ценов"

▪ Магистър застраховане и социално дело

 ▪ Бакалавър застраховане и социално дело


1979 – 1984г. Първа гимназия с преподаване на руски език "Васил Каравасилев"

Професионален опит

 Със Заповед на министър-председателят акад. Николай Денков № КВ 324  от 3 август 2023г. е назначена за заместник областен управител на област Габрово.

От 2020г. до октомври 2021г. е директор на Дирекция "Бюро по труда", Габрово. 

От 2016г.  до  2020г.  е началник отдел "Активна политика на труда" (АППТ),Дирекция "Бюро по труда", Габрово.

От 2007г.  до 2016г.  е главен експерт отдел "Активна политика на труда, Дирекция "Бюро по труда", Габрово

От 2005г. до  2007г.  е началник сектор, отдел Активна политика на пазара на труда, Дирекция "Бюро по труда"

От 2001г. до  2005г. е хонорован преподавател в Технически университет- Габрово.

От 1997г. до 2005г. е специалист в ТП на НОИ.

От 1992г. до 1996г. е завеждащ "Личен състав", АФ "Детство"