РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

ИВЕЛИН СТОЯНОВ СТОЯНОВ

 

Дата на раждане: 12 октомври 1962 г.  

 

Образование:

 

2005г. – 2006г.                       НБУ, Българско училище за политика

                                               "Политически мениджмънт"

 

1983г. – 1988г.                       Технически университет – Габрово

                                                Магистър  "Електронна техника и микроелектроника"

 

1977г.1981г.                       Техникум по механотехника „Ген. Вл. Заимов“, Сопот.

                                                "Автоматизация в машинното производството"

  

Професионален опит

 

От 21.01.2022 г.                      със Заповед КВ-189/21.01.2022 на Министър - председателя е назначен за  Заместник Областен управител на област Габрово

 

21.07.2021г. – 15.09. 2021г.   Народен представител в 46-то Народно събрание на Република България      

                                                 Член на  „КОМИСИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ”

                                                 Член на  „КОМИСИЯ ПО ТАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ”

 

Мандат 2019г.-2021г.             Общински съветник в Общински съвет - Габрово

                                                 Член  на комисия „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА,  СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И ТУРИЗЪМ”.

                                                 Член  на комисия „ТРАНСПОРТ И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“.

 

Мандат 2015г.-2019г.             Общински съветник в Общински съвет - Габрово

 

Мандат 2007г.-2011г.             Общински съветник в Общински съвет - Габрово

 

Мандат               -2003г.         Общински съветник в Общински съвет - Габрово

 

14.01.1991г. - 21.01.2022г.     ТУ Габрово, Катедра МТТ 

                                                 Инженер-катедра, инженер контролно-измервателни прибори  и автоматика.

 

01.07.1988г. -   14.01.1991г.   НИС при ВМЕИ, Габрово

                                                 Научноизследователска  дейност в областта на системи за управление

                                                 Научен сътрудник III степен