РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Р Е Г И С Т Ъ Р

на декларациите по чл. 12 от

Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси

към 31.12.2017 г.

по ред

Дата на предаване на

декларацията

Име, фамилия и длъжност

на служителя

Декларация по чл. 12,т.1

Декларация по чл. 12,т.2

Декларация по чл. 12,т.3

Съгласие по чл.4, ал.,т.2 от ЗЗЛД

1

05.01.2009 г.

Донка Гутева – Главен експерт

-

да

-

не

2

05.01.2009 г.

Биляна Големанова – Ст. юристонсулт

-

да

-

не

3

05.01.2009 г.

Валентин Станков – Главен експерт

-

да

-

не

4

05.01.2009 г.

Силвия Атанасова – Ст. счетоводител

-

да

-

не

5

05.01.2009 г.

Радка Ангелова – Ст. счетоводител

-

да

-

не

6

05.01.2009 г.

Ивайло Карабойков – Ст. специалист

-

да

-

не

7

05.01.2009 г.

Никола Бороджиев – Главен секретар

-

да

-

не

8

05.01.2009 г.

Цветомира Иванова – Ст. специалист

-

да

-

не

9

05.01.2009 г.

Мария Хубанова – Държавен експерт

-

да

-

не

10

05.01.2009 г.

Марияна Ризова – Старши експерт

-

да

-

не

11

05.01.2009 г.

Салие Боз – Старши специалист

-

да

-

не

12

05.01.2009 г.

Боянка Тишева – Старши специалист

-

да

-

не

13

05.01.2009 г.

Юлия Живкова – Старши експерт

-

да

-

не

14

05.01.2009 г.

Мария Христова – Старши експерт

-

да

-

не

15

05.01.2009 г.

Десислава Гълъбова – Старши експерт

-

да

-

не

16

05.01.2009 г.

Виктория Семова – Младши експерт

-

да

-

не

17

06.01.2009 г.

Милена Господинова – Гл. експерт

-

да

-

не

18

06.01.2009 г.

Радинка Томова – Директор

-

да

-

не

19

06.01.2009 г.

Тошко Пантев – Главен специалист

-

да

-

не

20

06.01.2009 г.

Ваня Стоева – Технически сътрудник

-

да

-

не

21

06.01.2009 г.

Мария Башева – Главен експерт

-

да

-

не

22

07.01.2009 г.

Юлия Маринова – Гл. счетоводител

-

да

-

не

23

07.01.2009 г.

Станислава Иванова – Техн. сътрудник

-

да

-

не

24

10.03.2009 г.

Донка Гутева – Главен експерт

да

-

-

не

25

10.03.2009 г.

Марияна Ризова – Старши експерт

да

-

-

не

26

10.03.2009 г.

Боянка Тишева – Старши специалист

да

-

-

не

27

10.03.2009 г.

Салие Боз – Старши специалист

да

-

-

не

28

10.03.2009 г.

Мария Хубанова – Държавен експерт

да

-

-

не

29

10.03.2009 г.

Мария Башева – Главен експерт

да

-

-

не

30

10.03.2009 г.

Милена Господинова – Гл. експерт

да

-

-

не

31

10.03.2009 г.

Юлия Живкова – Старши експерт

да

-

-

не

32

10.03.2009 г.

Юлия Маринова – Гл. счетоводител

да

-

-

не

33

10.03.2009 г.

Силвия Атанасова – Ст. счетоводител

да

-

-

не

34

10.03.2009 г.

Мария Христова – Старши експерт

да

-

-

не

35

11.03.2009 г.

Ваня Стоева – Технически сътрудник

да

-

-

не

36

11.03.2009 г.

Виктория Семова – Младши експерт

да

-

-

не

37

11.03.2009 г.

Десислава Гълъбова – Старши експерт

да

-

-

не

38

11.03.2009 г.

Радка Ангелова – Ст. счетоводител

да

-

-

не

39

11.03.2009 г.

Биляна Големанова – Ст. юристонсулт

да

-

-

не

40

12.03.2009 г.

Никола Бороджиев – Главен секретар

да

-

-

не

41

12.03.2009 г.

Цветомира Иванова – Ст. специалист

да

-

-

не

42

12.03.2009 г.

Валентин Станков – Главен експерт

да

-

-

не

43

12.03.2009 г.

Радинка Томова – Директор

да

-

-

не

44

17.03.2009 г.

Станислава Иванова – Техн. сътрудник

да

-

-

не

45

17.03.2009 г.

Ивайло Карабойков – Ст. специалист

да

-

-

не

46

17.03.2009 г.

Тошко Пантев – Главен специалист

да

-

-

не

47

02.07.2009 г.

Ралица Мановола – Главен експерт

да

да

-

не

48

13.07.2009 г.

Салие Боз – Младши експерт

да

да

-

не

49

29.09.2009 г.

Радостина Тончева – Ст. специалист

да

да

-

не

50

01.03.2010 г.

Веселин Радков – Главен секретар

да

да

-

не

51

12.04.2010 г.

Веселина Георгиева – Мл. специалист

да

да

-

не

52

19.04.2010 г.

Таня Дамянова – Ст. специалист

да

да

-

не

53

19.04.2010 г.

Васил Папазов – Мл. специалист

да

да

-

не

54

19.04.2010 г.

Николай Петров – Ст. специалист

да

да

-

не

55

19.04.2010 г.

Силвия Маркова – Мл. специалист

да

да

-

не

56

23.04.2010 г.

Стела Колева – Мл. юрисконсулт

да

да

-

не

57

14.09.2010 г.

Десислава Гълъбова – Ст. експерт

-

-

да

не

58

08.12.2010 г.

Михаела Стоянова – Ст. експерт

да

да

-

не

59

12.09.2011 г.

Мариела Михайлова – Касиер, домакин

да

да

-

не

60

19.09.2011 г.

Мариела Михайлова – Касиер, домакин

-

-

да

не

61

14.02.2012 г.

Стела Йосифова – Техн. сътрудник

да

да

-

не

62

02.04.2012 г.

Виктория Петрова – Мл. експерт

да

да

-

не

63

02.04.2012 г.

Мариан Ганчев – Ст. експерт

да

да

-

не

64

01.08.2012 г.

Пламен Иванов – Старши специалист

да

да

-

не

65

26.10.2012 г.

Ралица Манолова – Главен експерт

-

-

да

не

66

02.08.2013 г.

Калина Рашкова – Младши експерт

да

да

-

не

67

23.09.2013 г.

Мария Терзиева – Техн. сътрудник

да

да

-

не

68

20.06.2014 г.

Добринка Иванова – Младши експерт

да

да

-

не

69

07.07.2014 г.

Бисер Магунски – Главен специалист

да

да

-

не

70

09.07.2014 г.

Ралица Манолова – Главен експерт

-

-

да

не

71

12.01.2015 г.

Биляна Желева – Младши експерт

да

да

-

не

72

10.10.2017 г.

София Димитрова – Младши експерт

да

да

-

не

Забележка: Декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси са подадени пред Областен управител – Габрово (орган по назначаването). Достъпът до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.