РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Р Е Г И С Т Ъ Р

на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

за лицата по § 2, ал. 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на закона, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси

 

Входящ номер

Дата

на предаване на декларацията

 

Три имена

 

Длъжност

Вид на декларацията

Предал служител

/подпис/

Приел служител

/подпис/

Декларация по чл. 35,

ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35,

ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35,

ал. 1, т. 3

Декларация по чл.35,

ал. 1, т. 4

119

03.01.2023 г.

Донка Михайлова Гутева

Главен експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

120

20.01.2023 г.

Стела Пеева

Колева

Главен юрисконсулт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

121

23.03.2023 г.

Мария Пеева

Ризова

Главен специалист

-

да

(1 част)

-

-

п

п

122

05.04.2023 г.

Красимира Павлова Тотова

Юрисконсулт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

123

05.04.2023 г.

Мария Вълчева Хубанова

Главен експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

124

05.04.2023 г.

Силвия Илиева Маркова

Главен експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

125

06.04.2023 г.

Калоян Тихомиров Колев

Главен експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

126

21.04.2023 г.

Николай Тодоров Петров

Директор

-

да

(1 част)

-

-

п

п

127

24.04.2023 г.

Михаела Тихомирова Стоянова

Главен експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

128

03.05.2023 г.

Диана Иванова Колева

Главен специалист

-

да

(1 част)

-

-

п

п

129

09.05.2023 г.

Радинка Здравкова Томова

Главен специалист

-

да

(1 част)

-

-

п

п

130

09.05.2023 г.

Милена Байчева Господинова

Главен експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

131

10.05.2023 г.

Веселина Митева Георгиева

Главен експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

132

10.05.2023 г.

Христо Савчев

Башев

Младши експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

133

10.05.2023 г.

Бисер Георгиев Магунски

Главен специалист

-

да

(1 част)

-

-

п

п

134

10.05.2023 г.

Пламен Иванов

Иванов

Старши специалист

-

да

(1 част)

-

-

п

п

135

10.05.2023 г.

Боянка Василева Тишева

Главен експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

136

11.05.2023 г.

Ирина Мирославова Семова

Главен счетоводител

-

да

(1 част)

-

-

п

п

137

11.05.2023 г.

Юлия Петрова Живкова

Директор

-

да

(1 част)

-

-

п

п

138

15.05.2023 г.

Мариела Методиева Михайлова

Специалист

-

да

(1 част)

-

-

п

п

139

15.05.2023 г.

София Николаева Димитрова

Старши експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

140

14.08.2023 г.

Мартина Станиславова Господинова

Юрисконсулт

да

-

-

-

п

п

141

28.08.2023 г.

Мартина Станиславова Господинова

Юрисконсулт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

142

28.08.2023 г.

Мартина Станиславова Господинова

Юрисконсулт

-

да

(2 част)

-

-

п

п

143 02.11.2023 Иван Дончев Иванов

Специалист

да          
144 02.11.2023 Иван Дончев Иванов

Специалист

-

да

(1 част)

       
145 02.112023 Иван Дончев Иванов

Специалист

-

да

(2 част)

       

 

Няма служители с неподадени в срок декларации.

Забележка: Данните от регистъра, публикуван на интернет страницата на Областна администрация – Габрово, са съобразени с изискванията за защита на личните данни съгласно чл. 42, ал. 2 от ЗПКОНПИ.

 

 

 

 

 

Р Е Г И С Т Ъ Р 2022 г.

на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

за лицата по § 2, ал. 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на закона, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси

 

 

Входящ номер

Дата

на предаване на декларацията

 

Три имена

 

Длъжност

Вид на декларацията

Предал служител

/подпис/

Приел служител

/подпис/

Декларация по чл. 35,

ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35,

ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35,

ал. 1, т. 3

Декларация по чл.35,

ал. 1, т. 4

80

04.01.2022 г.

Донка Михайлова Гутева

Главен експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

81

12.01.2022 г.

Марияна Пеева

Ризова

Главен специалист

да

-

-

-

п

п

82

12.01.2022 г.

Марияна Пеева

Ризова

Главен специалист

-

да

(1 част)

-

-

п

п

83

12.01.2022 г.

Марияна Пеева

Ризова

Главен специалист

-

да

(2 част)

-

-

п

п

84

21.01.2022 г.

Стела Пеева

Колева

Старши юрисконсулт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

85

24.01.2022 г.

Биляна Михайлова Големанова

Главен юрисконсулт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

86

15.02.2022 г.

Михаела Тихомирова Стоянова

Главен експерт

-

-

да

-

п

п

87

16.02.2022 г.

Ирина Мирославова Семова

Главен счетоводител

да

-

-

-

п

п

88

07.03.2022 г.

Ирина Мирославова Семова

Главен счетоводител

-

да

(1 част)

-

-

п

п

89

07.03.2022 г.

Ирина Мирославова Семова

Главен счетоводител

-

да

(2 част)

-

-

п

п

90

26.04.2022 г.

Мария Вълчева Хубанова

Главен експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

91

26.04.2022 г.

Михаела Тихомирова Стоянова

Главен експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

92

27.04.2022 г.

Николай Тодоров Петров

Директор

-

да

(1 част)

-

-

п

п

93

27.04.2022 г.

Калоян Тихомиров Колев

Главен експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

94

28.04.2022 г.

Силвия Илиева Маркова

Главен експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

95

28.04.2022 г.

София Николаева Димитрова

Старши експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

96

03.05.2022 г.

Мариела Методиева Михайлова

Специалист

да

-

-

-

п

п

97

05.05.2022 г.

Бисер Георгиев Магунски

Главен специалист

-

да

(1 част)

-

-

п

п

98

11.05.2022 г.

Милена Байчева Господинова

Главен експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

99

10.05.2022 г.

Радинка Здравкова Томова

Директор

-

да

(1 част)

-

-

п

п

100

10.05.2022 г.

Юлия Петрова Живкова

Главен експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

101

11.05.2022 г.

Христо Савчев

Башев

Младши експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

102

11.05.2022 г.

Мариела Методиева Михайлова

Специалист

-

да

(1 част)

-

-

п

п

103

11.05.2022 г.

Мариела Методиева Михайлова

Специалист

-

да

(2 част)

-

-

п

п

104

13.05.2022 г.

Веселина Митева Георгиева

Младши специалист

-

да

(1 част)

-

-

п

п

105

13.05.2022 г.

Пламен Иванов

Иванов

Старши специалист

-

да

(1 част)

-

-

п

п

106

13.05.2022 г.

Боянка Василева Тишева

Старши експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

 

Служители с неподадени в срок декларации:

Ивайло Карабойков – Старши специалист в дирекция АПОФУС

Цветомира Иваноав – Главен специалист в дирекция АКРРДС

Забележка: Данните от регистъра, публикуван на интернет страницата на Областна администрация – Габрово, са съобразени с изискванията за защита на личните данни съгласно чл. 42, ал. 2 от ЗПКОНПИ.

 

 

 

 

 

Р Е Г И С Т Ъ Р 2021 г.

на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

за лицата по § 2, ал. 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на закона, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси

Входящ номер

Дата

на предаване на декларацията

Три имена

Длъжност

Вид на декларацията

Предал служител

/подпис/

Приел служител

/подпис/

Декларация по чл. 35,

ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35,

ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35,

ал. 1, т. 3

Декларация по чл.35,

ал. 1, т. 4

54

04.01.2021 г.

Донка Михайлова Гутева

Главен експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

55

06.01.2021 г.

Биляна Михайлова Големанова

Главен юрисконсулт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

56

08.01.2021 г.

Стела Пеева Колева

Старши юрисконсулт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

57

07.04.2021 г.

София Николаева Димитрова

Младши юрисконсулт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

58

05.05.2021 г.

Мария Вълчева Хубанова

Главен експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

59

05.05.2021 г.

Радинка Здравкова Томова

Директор АКРРДС

-

да

(1 част)

-

-

п

п

60

05.05.2021 г.

Боянка Василева Тишева

Старши експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

61

07.05.2021 г.

Ивайло Иванов Карабойков

Старши специалист

-

да

(1 част)

-

-

п

п

62

07.05.2021 г.

Силвия Илиева Маркова

Старши експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

63

07.05.2021 г.

Марияна Пеева Ризова

Главен експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

64

07.05.2021 г.

Михаела Тихомирова Стоянова

Главен експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

65

10.05.2021 г.

Милена Байчева Господинова

Главен експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

66

10.05.2021 г.

Юлия Петрова Живкова

Главен експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

67

10.05.2021 г.

Николай Тодоров Петров

Директор АПОФУС

-

да

(1 част)

-

-

п

п

69

11.05.2021 г.

Бисер Георгиев Магунски

Главен специалист

-

да

(1 част)

-

-

п

п

70

12.05.2021 г.

Пламен Иванов Иванов

Старши специалист

-

да

(1 част)

-

-

п

п

71

12.05.2021 г.

Веселина Митева Георгиева

Младши експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

72

12.05.2021 г.

Цветомир Владимирова Иванова

Главен специалист

-

да

(1 част)

-

-

п

п

73

12.07.2021 г.

Калоян Тихомиров Колев

Главен експерт

да - - - п п
74

19.07.2021 г.

Калоян Тихомиров Колев

Главен експерт

- - да - п п
75

29.07.2021 г.

Калоян Тихомиров Колев

Главен експерт

-

да

(1 част)

- - п п
76

29.07.2021 г.

Калоян Тихомиров Колев

Главен експерт

-

да

(2 част)

- - п п
77 29.11.2021 г. Христо Савчев Башев Младши експерт да - - - п п
78 14.12.2021 г. Христо Савчев Башев Младши експерт -

да

(1 част)
- - п п
79 14.12.2021 г. Христо Савчев Башев Младши експерт -

да

(2 част)
- - п п

Няма служители с неподадени в срок декларации.

Забележка: Данните от регистъра, публикуван на интернет страницата на Областна администрация – Габрово, са съобразени с изискванията за защита на личните данни съгласно чл. 42, ал. 2 от ЗПКОНПИ.

 

Р Е Г И С Т Ъ Р 2020 г.

на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

за лицата по § 2, ал. 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на закона, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси

Входящ номер

Дата

на предаване на декларацията

Три имена

Длъжност

Вид на декларацията

Предал служител

/подпис/

Приел служител

/подпис/

Декларация по чл. 35,

ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35,

ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35,

ал. 1, т. 3

Декларация по чл.35,

ал. 1, т. 4

30

07.01.2020 г.

Донка Михайлова Гутева

Главен експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

31

13.01.2020 г.

Биляна Михайлова Големанова

Главен юрисконсулт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

32

21.04.2020 г.

София Николаева Димитрова

Младши експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

34

22.04.2020 г.

Бисер Георгиев Магунски

Главен специалист

-

да

(1 част)

-

-

п

п

35

23.04.2020 г.

Юлия Петрова Живкова

Главен експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

36

04.05.2020 г.

Николай Тодоров Петров

Директор

-

да

(1 част)

-

-

п

п

37

07.05.2020 г.

Стела Пеева

Колева

Старши юрисконсулт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

38

08.05.2020 г.

Михаела Тихомирова Стоянова

Главен експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

39

12.05.2020 г.

Марияна Пеева

Ризова

Главен експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

40

12.05.2020 г.

Мария Вълчева Хубанова

Главен експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

41

14.05.2020 г.

Милена Байчева Господинова

Главен експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

42

15.05.2020 г.

Силвия Илиева Маркова

Старши експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

43

20.05.2020 г.

Боянка Василева Тишева

Старши експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

44

20.05.2020 г.

Ивайло Иванов Карабойков

Старши специалист

-

да

(1 част)

-

-

п

п

45

03.06.2020 г.

Пламен Иванов Иванов

Старши специалист

-

да

(1 част)

-

-

п

п

46

03.06.2020 г.

Биляна Михайлова Големанова

Главен юрисконсулт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

48

11.06.2020 г.

Радинка Здравкова Томова

Директор

-

да

(1 част)

-

-

п

п

49

11.06.2020 г.

Веселина Митева Георгиева

Младши експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

50

12.06.2020 г.

Цветомира Владимирова Иванова

Главен специалист

-

да

(1 част)

-

-

п

п

51

29.06.2020 г.

Мария Вълчева Хубанова

Главен експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

53

30.06.2020 г

Бисер Георгиев Магунски

Главен специалист

-

да

(1 част)

-

-

п

п

 

 

Р Е Г И С Т Ъ Р 2019 г.

на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

за лицата по § 2, ал. 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на закона, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси

 

Входящ номер

Дата

на предаване на декларацията

Три имена

Длъжност

Вид на декларацията

Предал служител

/подпис/

Приел служител

/подпис/

Декларация по чл. 35,

ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35,

ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35,

ал. 1, т. 3

Декларация по чл.35,

ал. 1, т. 4

1

02.01.2019 г.

Донка Гутева

Главен експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

6

12.02.2019 г.

София Димитрова

Младши експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

8

17.04.2019 г.

Мария Хубанова

Главен експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

9

17.04.2019 г.

Марияна Ризова

Главен експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

10

17.04.2019 г.

Силвия Маркова

Старши експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

11

17.04.2019 г.

Михаела Стоянова

Старши експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

12

17.04.2019 г.

Юлия Живкова

Главен експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

13

18.04.2019 г.

Биляна Големанова

Главен юрисконсулт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

16

07.05.2019 г.

Николай Петров

Директор

-

да

(1 част)

-

-

п

п

17

07.05.2019 г.

Милена Господинова

Главен експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

18

07.05.2019 г.

Бисер Магунски

Главен специалист

-

да

(1 част)

-

-

п

п

20

08.05.2019 г.

Веселина Георгиева

Младши експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

21

09.05.2019 г.

Стела Колева

Старши юрисконсулт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

22

10.05.2019 г.

Радинка Томова

Директор

-

да

(1 част)

-

-

п

п

23

14.05.2019 г.

Михаела Стоянова

Старши експерт

-

-

-

да

(2 част)

п

п

24

14.05.2019 г.

Пламен Иванов

Старши специалист

-

да

(1 част)

-

-

п

п

25

15.05.2019 г.

Ивайло Карабойков

Старши специалист

-

да

(1 част)

-

-

п

п

27

15.05.2019 г.

Цветомира Иванова

Главен специалист

-

да

(1 част)

-

-

п

п

28

15.05.2019 г.

Боянка Тишева

Старши експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

 

Няма служители с неподадени в срок декларации.

Забележка: Данните от регистъра, публикуван на интернет страницата на Областна администрация – Габрово, са съобразени с изискванията за защита на личните данни съгласно чл. 42, ал. 2 от ЗПКОНПИ.

 

 

Р Е Г И С Т Ъ Р 2018 г.

на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество

за лицата по §2, ал. 1 в Областна администрация - Габрово

по

ред

Дата

на предаване на декларацията

Име и фамилия

Длъжност

Декларация по чл.35,

ал. 1, т.1

Декларация по чл.35,

ал. 1, т.2

Декларация по чл.35,

ал. 1, т.3

Декларация по чл.35,

ал. 1, т.4

Предал служител

/подпис/

Приел служител

/подпис/

1

30.05.2018 г.

Веселина Георгиева

Мл. експерт

-

да

-

-

п

п

2

01.06.2018 г.

Мария Хубанова

Гл. експерт

-

да

-

-

п

п

3

01.06.2018 г.

Марияна Ризова

Гл. експерт

-

да

-

-

п

п

4

01.06.2018 г.

Донка Гутева

Гл. експерт

-

да

-

-

п

п

6

04.06.2018 г.

Бисер Магунски

Гл. специалист

-

да

-

-

п

п

7

05.06.2018 г.

София Димитрова

Мл. експерт

-

да

-

-

п

п

8

05.06.2018 г.

Цветомира Иванова

Гл. специалист

-

да

-

-

п

п

10

06.06.2018 г.

Николай Петров

Директор

-

да

-

-

п

п

11

06.06.2018 г.

Боянка Тишева

Ст. експерт

-

да

-

-

п

п

12

06.06.2018 г.

Ивайло Карабойков

Ст. специалист

-

да

-

-

п

п

13

06.06.2018 г.

Пламен Иванов

Ст. специалист

-

да

-

-

п

п

16

07.06.2018 г.

Юлия Живкова

Гл. експерт

-

да

-

-

п

п

17

07.06.2018 г.

Милена Господинова

Гл. експерт

-

да

-

-

п

п

18

07.06.2018 г.

Михаела Стоянова

Ст. експерт

-

да

-

-

п

п

19

07.06.2018 г.

Стела Колева

Ст. юрисконсулт

-

да

-

-

п

п

20

07.06.2018 г.

Биляна Големанова

Гл. юрисконсулт

-

да

-

-

п

п

21

07.06.2018 г.

Радинка Томова

Директор

-

да

-

-

п

п

22

07.06.2018 г.

Силвия Маркова

Ст. експерт

-

да

-

-

п

п