РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Р Е Г И С Т Ъ Р

на декларациите по чл. 49, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията за лицата по § 2, ал. 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на закона, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси

 

 

Входящ номер

Дата

на предаване на декларацията

 

Три имена

 

Длъжност

Вид на декларацията

Предал служител

/подпис/

Приел служител

/подпис/

Декларация по чл. 49,

ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 49,

ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 49,

ал. 1, т. 3

Декларация по чл.49,

ал. 1, т. 4

1.

22.04.2024 г.

Марияна Пеева Ризова

 

главен специалист

 

-

да

1 част

-

-

п

п

2.

22.04.2024 г.

Пламен Иванов Иванов

 

старши специалист

 

-

да

1 част

-

-

п

п

3.

22.04.2024 г.

Михаела Тихомирова Стоянова

 

главен експерт

-

да

1 част

-

-

п

п

4.

22.04.2024 г.

Христо Савчев Башев

 

главен експерт

-

да

1 част

-

-

п

п

5.

24.04.2024 г.

Мария Вълчева Хубанова

 

главен експерт

-

да

1 част

-

-

п

п

6.

29.04.2024 г.

 

Стела Пеева Колева

 

главен юрисконсулт

-

да

1 част

-

-

п

п

7.

07.05.2024 г.

Мартина Станиславова Господинова

 

юрисконсулт

 

-

да

1 част

-

-

п

п

8.

07.05.2024 г.

Милена Байчева Господинова

главен експерт

-

да

1 част

-

-

п

п

9.

07.05.2024 г.

Радинка Здравкова Томова

 

главен специалист

 

-

да

1 част

-

-

п

п

10.

 

08.05.2024 г.

Николай Тодоров Петров

директор

-

да

1 част

-

-

п

п

11.

08.05.2024 г.

Юлия Петрова Живкова

 

директор

-

да

1 част

-

-

п

п

12.

09.05.2024 г.

София Николаева Димитрова

старши експерт

 

-

да

1 част

-

-

п

п

13.

10.05.2024 г.

Боянка Василева Тишева

главен експерт

-

да

1 част

-

-

п

п

14.

 

10.05.2024 г.

Ирина Мирославова Семова

главен счетоводител

-

да

1 част

-

-

п

п

15.

 

10.05.2024 г.

Иван Дончев Иванов

 

специалист

 

-

да

1 част

-

-

п

п

16.

 

13.05.2024 г.

Силвия Илиева Маркова

 

главен експерт

-

да

1 част

-

-

п

п

17.

13.05.2024 г.

Бисер Георгиев Магунски

 

главен специалист

 

-

да

1 част

-

-

п

п

18.

13.05.2024 г.

Веселина Митева Георгиева

 

главен експерт

-

да

1 част

-

-

п

п

19.

13.05.2024 г.

Диана Иванова Колева

 

главен специалист

 

-

да

1 част

-

-

п

п

20.

14.05.2024 г.

Мариела Методиева Михайлова

специалист

 

-

да

1 част

-

-

п

п

Няма служители с неподадени в срок декларации.

Забележка: Данните от регистъра, публикуван на интернет страницата на Областна администрация – Габрово, са съобразени с изискванията за защита на личните данни съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗПК.