РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

1. Задължен субект по чл. 3 от ЗДОИ

Наименование: Областен управител на област Габрово

Адм.адрес: гр. Габрово, пл. “Възраждане” № 5

Електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Телефонен номер: + 359 66 800 200

 

2. Вътрешни правила за предоставяне право на достъп до обществена информация в Областна администрация на област – Габрово

 

3. Звено в областна администрация – Габрово, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация

Център за услуги и информация в Oбластна администрация - Габрово

Адм.адрес: гр. Габрово, пл.“Възраждане” № 5, ет. I-ви

Телефонен номер: + 359 66 810 640 ;  + 359 66 810 642

Работно време: от 09:00 до 17:30 часа

 

4. Необходими документи

Заявление по образец

Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път, на следната електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или чрез платформата за достъп до обществена информация по чл. 15в от ЗДОИ.

 

5. Разходи по предоставяне на обществена информация

Съгласно Наредба № Н-1 от 7.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация, издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 18.03.2022 г.

 

6. Ред за достъп до публичните регистри

Съгласно Глава пета „Ред за достъп до публичните регистри, водени и съхранявани от Областна администрация – Габрово” от Вътрешните правила за предоставяне право на достъп до обществена информация в Областна администрация на област – Габрово.

 

7. Годишен отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ

8. Актуализиран списък на категориите информация по чл. 15, ал. 1 от ЗДОИ, подлежаща на публикуване в интернет, за сферата на дейност на Областна администрация - Габрово, както и форматите, в които е достъпна, съгласно чл. 15а, ал. 3 от ЗДОИ (тук).