РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Структура

Ръководител

 

Телефон/факс

E-mail

1

МЗ

Регионална здравна инспекция

 

д-р Николай Пенчоков

Директор

+359 66 840 600

Ф.:+359 66 808 936

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2

 

МЗ + ОБЩИНА ГАБРОВО

МБАЛ “Д-р Т.Венкова”

 

д-р Минко Михов

Изп.директор

+359 66 800 243

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

3

НЗОК

Районна здравноосигурителна каса

 

 

Захари Дошков

Директор

+359 66 819 526

ф. +359 66 819 523

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

4

МРРБ

Териториално звено "Гражданска регистрация и административно обслужване"

 

 

Елена Чакалова

Началник отдел

+359 66 80 88 07

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

5

МРРБ

ДНСК

РДНСК – Северен Централен район

Сектор Габрово

 

 

Евгения Живкова

Началник на сектор – Габрово

+359 66 80 13 71;

+359 66 80 13 67

ф. +359 66 80 13 76

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

6

МРРБ

В и К ООД Габрово

 

Владимир Василев

Управител

+359 66 80 05 00

ф.+359 66 80 11 78

http://www.vikgb.com

7

МРРБ

АГКК

Служба по геодезия, картография и кадастър

 

 

Савина Славчева

Началник

+359 66 801644

ф. +359 66 86 03 73

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

8

МРРБ

Агенция „Пътна инфраструктура”

Областно пътно управление

 

 

инж. Деян Георгиев

Директор

+359 66 80 69 30

ф. +359 66 80 59 96

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

9

МТСП

Дирекция “Бюро по труда”

Даниела Маринова

Директор

+359 66 80 56 81;

+359 66 80 45 26;

ф. +359 66 80 85 46

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

11

МТСП

Регионална дирекция “Социално подпомагане”

 

 

Галя Златева

Директор

+359 66 80 88 49

ф. +359 66 80 68 49

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

12

МТСП

Дирекция “Инспекция по труда”

 

Виолета Иванова

Директор

+359 66 80 46 83;

+359 66 80 68 89;

ф. +359 66 80 68 53

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

13

НОИ

Регионално управление „Соц.осигуряване”

 

 

Тодор Костов

Директор

+359 66 81 37 10;

+359 66 81 37 01-секр.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

14

МОМН

Регионално управление на образованието - Габрово

 

 

Георги Маринов

Началник

+359 66 80 54 11,

+359 66 80 68 53

ф. +359 66 80 68 53

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

15

МОМН

Национален педагогически център

Регионален център - Габрово

 

 

Евалдина Ковачева

Ръководител

+359 66 80 50 78

ф. +359 66 80 50 78

 

16

Ученически отдих и спорт” ЕООД – София,отдел Габрово

 

 

Светлана Стефанова

+359 66 80 33 89

 

17

Студентски столове и общежития” ЕАД – клон Габрово

 

 

Мария Атанасова

+359 66 80 06 31

ф. +359 66 80 06 31

 

18

Национален музей на образованиетоНационален музей на образованието

 

Любка Тинчева

Директор

+359 66 80 04 40

ф. +359 66 80 07 70

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

19

МТИТС

ИА „Автомобилна администрация”

Областен отдел „КД-ДАИ”

 

 

Александър Петров

Началник отдел

+359 66 80 71 80

ф. +359 66 80 77 35

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

20

МЗХ

Изпълнителна агенция по горите

Регионална дирекция по горите В.Търново

Държавно горско стопанство „Габрово” ДП

 

 

инж. Росен Радев

Директор

+359 66 80 88 26;

+359 66 80 87 48;

ф. +359 66 80 56 43

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

21

МЗХ

ДФ „Земеделие”

Областна дирекция

 

Минчо Минчев

Директор

+359 66 81 99 10

ф. +359 66 81 99 11

 

22

МЗХ

ОД “Земеделие”

 

Сашко Станчев

Директор

+359 66 80 41 68

ф. +359 66 80 15 51

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

23

МЗХ

НССЗ

Областна дирекция за съвети в земеделието – Северен Централен

Офис - Габрово

 

 

Даниел Денчев

Директор

+359 66 80 70 41

ф. +359 66 80 70 41

 

24

МЗХ

Регионална служба „КТИ”

 

Йордан Иванов

Началник

+359 66 80 36 72

ф. +359 66 80 36 72

 

25

МЗХ

БАПХ

Областна дирекция по безопасност на храните

 

 

д-р Светослав Спасов

Директор

+359 66 80 65 37

ф. +359 66 80 17 79

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

26

МЗХ

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Териториално звено – Габрово

 

 

Красен Колев

Началник

+359 66 80 05 04

ф. +359 66 80 05 04

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

27

МФ

ТД на НАП

 

Драгомир Кунев

Директор

+359 66 80 07 00

ф.+359 66 80 07 10

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

28

МФ

Митническо бюро

Светозар Хинтоларски

Началник

+359 66 800 602

+359 66 800 600

 

29

МИЕТ

Комисия за защита на потребителите, Регионална дирекция – Русе, звено Габрово

 

 

Здравка Димитрова

+359 66 80 88 21

ф. +359 80 88 21

 

30

МВР

Областна дирекция на МВР - Габрово

 

 

ст. комисар Борислав Муеров

Директор

+359 66 80 02 22

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

31

МВР

РУ МВР

 

Николай Спасов

Началник

+359 66 80 08 60

 

32

МВР

РД „Пожарна безопасност и защита на населението”

 

 

комисар Георги Русинов

Ръководител звено

+359 66 80 01 60

 

33

МВР

КАТ – Пътна полиция

 

гл. инспектор Николай Симеонов

Началник сектор

   

35

МО

Военно окръжие - Габрово

 

Подп.Кристиян Гранджан

Началник отдел

+359 66 80 54 10;

 

36

МОСВ

Дирекция НП “Централен балкан”

 

Директор

+359 66 80 12 78

ф. +359 66 80 12 77

 

37

МЗХ

Държавна агенция по горите

РДГ – В.Търново

Дирекция ПП “Българка”

 

 

 

Директор

+359 66 80 88 57

ф. +359 66 80 88 57

 

49

Отдел „Държавен архив“ – Габрово към Дирекция „Териториален държавен архив“  - Велико Търново, Държавна агенция „Архиви“

 

 

Цветомира Койчева

началник -отдел

+359 66 80 35 69;

ф. +359 66 80 35 69

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

40

МС

НСИ

Териториално статистическо бюро

 

 

Георги Цветков

Директор

+359 66 81 97 22;

ф. +359 66 80 03 20

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

41

Сметна палата

ИРМ - Габрово

 

 

+359 66 80 49 46

 

 

42

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Регионален отдел към Главна дирекция “Метрологичен надзор”

 

Божидар Цанев

Началник

+359 66 80 13 43

+359 66 80 13 36

 

43

Български институт по метрология

Главна дирекция “Мерки и измервателни уреди”

Регионален отдел – Русе

Сектор Габрово

 

Ганка Мечкова

Директор

+359 66 80 13 98

ф. +359 66 80 13 99

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

47

ТП “Български пощи” ЕАД

 

Стефан Трифонов

директор

+359 66 80 33 33

066 / 801-193

 

zavrashtanetoSMARTistorii