РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

 

ТЕРИТОРИАЛНИ СТРУКТУРИ

Структура

Ръководител

Телефон

e-mail

МЗ

Регионална здравна инспекция

 Директор:

 Д-р Николай Пенчоков

Заместник директов: Д-р Ирина Моровякова

Главен секретар: Мариета Папазова

066/ 840 600

 

 

066/ 840 601 

 

 

066/ 840 610 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

МЗ+ОБЩИНА ГАБРОВО

МБАЛ „Д-р Т.Венкова“

Изпълнителен директор:

д-р Минко Цвятков Михов

066/800 243

mbalgab©gmail.com

НЗОК

Районна здравноосигурителна каса

Директор: Захари Илиев Дошков

066/ 819 526

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

МРРБ

Териториално звено

„Гражданска регистрация и административно обслужване“

Началник отдел: Ина Илиева

066/ 808 807

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ГРАО – Габрово

Началник отдел: Аделина Симеонова

066 818 316

066 80 68 72

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

МРРБ

ДНСК

РДНСК-Северен централен район

Сектор Габрово

Евгения Живкова

066 80 13 71

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

МРРБ

ВИК

Управител:

Владимир Василев

066 800 500

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

МРРБ

АГКК

Служба по геодезия, картография и кадастър

Началник:

инж. Савина Савчева

066/801644; 066/860374

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

МРРБ

Агенция „ Пътна инфраструктура“

Областно пътно управление

Директор:

Деян Георгиев

066 806930

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

МТСП

Дирекция „Бюро по труда“

Директор:

Янка Кулинска

066 805681

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

МТСП

РД „Социално подпомагане“

Директор:

Галя Петрова Врачанова-Златева

066 808 849

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

МТСП

Дирекция „Инспекция на труда“

Директор:

Виолета Иванова

066 80 82 92

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

НОИ

РУ „Социално осигуряване“

Директор:

Тодор Костов

066/81 37 40

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

МОН

Регионално управление на образованието - Габрово

Началник:

Георги Маринов

066 80 54 11

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

МТИТС

ИА „Автомобилна администрация”

Областен отдел КД-ДАИ

Началник отдел:

Александър Петров

066 80 71 80

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

МЗХ

Изпълнителна агенция по горите

Северно централно горско предприятие

Директор :

Иван Недков

066 800 077

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Регионална дирекция по горите – Велико Търново

Директор:

Инж. Диляна Пиронкова

062 620 059

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

МЗХ

ОД ДФ „Земеделие”

Директор: Минчо Минчев

 

066/ 81 99 22

066/81 99 33

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

МЗХ

ОД “Земеделие“

Директор: Даниел Бурмов

066 804 274 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

МЗХ

НССЗ

Областна дирекция за съвети в земеделието – Северен Централен

Офис - Габрово

Директор:

Даниел Денчев

066 80 70 41

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

МЗХ

БАПХ

Областна дирекция по безопасност на храните

Директор: д-р Светослав Спасов

066 801 776 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

МЗХ

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Териториално звено – Габрово

Началник:

Красен Колев

066 80 05 04

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

МФ

ТД на НАП

Директор:

Драгомир Кунев

066 80 07 00

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

МФ

Митническо бюро

Началник:

Светозар Хинтоларски

066 800 602

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

МИЕТ

Комисия за защита на потребителите, Регионална дирекция – Русе, звено Габрово

Здравка Димитрова

066 80 88 21

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

МВР

Областна дирекция полиция

Директор:

Старши комисар Илиян Иванов

066 800-860

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

МВР

Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Габрово

Директор:

Комисар Георги Русинов

 

066/800-160

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

МВР

КАТ – Пътна полиция

Началник:

Николай Симеонов

066/826-393

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

МО

Военно окръжие-Габрово

Началник отдел: Подп.Кристиян Гранджан

088 255 2015

066/805531

066/800257

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

МОСВ

Дирекция НП “Централен балкан”

Директор:

Николай Гоцков

066 80 12 78

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

МЗХ

Държавна агенция по горите

РДГ – В.Търново

Дирекция ПП “Българка”

Директор:

Лиляна Райкова

066 80 88 57

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Отдел „Държавен архив“ – Габрово към Дирекция „Териториален държавен архив“ - Велико Търново, Държавна агенция „Архиви“

Началник отдел: Цветомира Койчева

066 80 35 69

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

НСИ – пряко подчинение на Министерски съвет

ТСБ – СЕВЕР

ОТДЕЛ „СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – ГАБРОВО“

Началник отдел:

Георги Цветков

066 81 97 22

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

НС

Сметна палата

Териториално поделение – Русе

Сектор Габрово

Административен отговорник:

Лиляна Събева

066 804 946

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ТП “Български пощи” ЕАД

Директор:

Стефан Трифонов

066 87 33 33

 

ДП ДГС - Габрово

Директор:

инж. Георги Анастасов

066/808 826

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Дирекция НП ,,Централен Балкан“ (МОСВ)

Директор:

Николай Гоцков

066/801277

066/801278

066/801279

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.