РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

29-ият Балкански консултативен съвет на националните организации на слепите събира делегати от 8 държави в Дряново

В Дряново се провежда 29-ият Балкански консултативен съвет на националните организации на слепите на Борда на Европейския съюз на слепите. Домакин на проявата е Съюзът слепите в България. Форумът събира делегати от Сърбия, Северна Македония, Румъния, Молдова, Турция, Албания, Босна и Херцеговина и България. Темата, която ще обсъждат присъстващите до 11 юни, е " Развитие на социалната рехабилитация за късно ослепели лица в отделните страни." Областният управител Кристина Сидорова приветства гостите на официалното откриване, което се проведе днес в хотел "Поп Харитон".
Сидорова подчерта, че съветът е пример за отлично партньорство, чрез който се решават важни проблеми в рамките на добрия тон. Тя допълни, че обменът на практики и информация за социалното законодателство е много ценен за всички участващи.
Съюзът на слепите в България е създаден през 1921 година с мисия да защитава хората със зрителни увреждания и тяхната пълноценна интеграция в обществото.

Въпросите и проблемите на обучението за възрастни дискутираха на семинар в Областна администрация- Габрово

 DSC02352
Семинар по проект "I SKILL: Индустриални отношения и социален диалог за стимулиране на включващо обучение на възрастни" се проведе днес в Заседателната зала на Областна администрация- Габрово.
Проектът се ръководи от Centre for European Policy Studies (CEPS), Белгия, и в него участват институции от Дания, Италия и Словакия. За България научноизследователски екип от Института по философия и социология при БАН (ИФС-БАН), ръководен от проф. д.с.н. Пепка Бояджиев и включващ също така проф. д.с.н. Васил Киров, доц. д-р Габриела Йорданова и Диана Ненкова, изпълнява проекта на терен.
Областният управител Кристина Сидорова приветства участниците и подчерта, че обучението за възрастните е на фокус както на регионално, така и на национално ниво и в контекста на развитието на политиките на Европейския съюз.
В дискусията участваха началникът на РУО- Габрово Георги Маринов, представители на общините в областта, на работодателски организации, областните координатори на КНСБ Росица Йонкова и на КТ" Подкрепа" Даниела Йорданова, представители на неправителствения сектор, на центрове за професионална квалификация и обучение, председателят на Габровската търговско-промишлена палата Галина Михнева, председателят на УС на Регионална стопанска камара - Габрово Пепа Сомлева, представители на синдикати в предприятия и на работодатели от областта.
В рамките на събитието бе представен проектът, като стана ясно, че семинари ще се провеждат в различни части на страната до ноември месец.
"I SKILL" има за цел да осигури сравнителни знания за това как индустриалните отношения и социалният диалог допринасят за обучението на възрастни и да подпомогне формулирането на политики в тази област. Той се стреми да идентифицира ключови механизми, инструменти и успешни фактори за социалния диалог, ориентирани към подобряване на експертния опит и насърчаване на приобщаващо и справедливо качествено обучение на възрастни за цифрова и зелена икономика, и да предложи сравнителен анализ на ролите, програмите и социалните партньори в обучението на възрастни и обмена на опит в контекста на различни европейски държави. На базата на осъществените анализи ще се формулират предложения за политики в сферата на индустриалните отношения и социалния диалог.
Проф. д.с.н. Васил Киров поясни, че България е на предпоследно място в ЕС по отношение на участие на възрастните в обучението и социалния диалог. Същевременно се наблюдава тенденция за намаляване на населението в трудоспособна възраст, а по данни на НСИ 26.3% от хората в страната са на възраст над 65 години. Той допълни, че се отчитат недостатъчно съответствие между образованието на кадрите и нуждите на пазара на труда, недостатъчно участие на работодателите при разработването на програми за обучение на възрастни, както и при финансирането на вътрешни обучения.
На база на извършените анализи екипът е формулирал 8 основни препоръки:
- изработване на Закон за обучението на възрастни;
- опростяване на административната тежест на финансираните от ЕС публични мерки за обучение в компаниите;
-интегриране на системата за обучение на възрастни;
- по-активно участие на всички социални партньори в обучението за възрастни;
-колективно договарян за подобряване на общите условия на труд;
-разработване на политики за кариерно ориентиране през учебните години;
-да се наблегне на оценката на необходимите умения и компетенции;
-въвеждане на съвременни техники за обучение;
В хода на дискусията бе дадено предложение препоръките да бъдат изпратени до Министерството на образованието и науката. Поставен бе и въпросът за валидираните на уменията, за настоящата нормативна уредба, която усложнява процеса на обучение за възрастни, като го обвързва с твърде много документация. Като ключов фактор присъстващите определиха мотивацията за развитие и споделиха сходни впечатления- висококвалифицираните кадри са по-склонни да се възприемат модела на учене през целия живот от нискоквалифицираните. Подчертана бе и необходимостта от проекти на национално и регионално ниво, свързани с обучението на възрастни.

Национално дружество „Традиция“, клон Габрово кани на рецитал, посветен на Ботев и премиера на филм за Априлското въстание в Габровско

 

Утре, 2 юни, от 18.00 часа в зала "Възраждане" членовете на габровския клон на НД" Традиция" канят всички габровци и гостите на града на едно различно събитие, посветено на подвига на Христо Ботев и загинали за нашата свобода Априлски мъченици. Участие ще вземат и ученици от Основно училище „Христо Ботев“ – Габрово, което празнува своя патронен празник на същата дата.
Поезия, патриотична музика и есета на тема „Живеем в земята на Ботев“ ще зазвучат от сцената.
В рамките на събитието ще е и премиерата на филм за Априлското въстание в Габрово, реализиран през 2022 г. от Регионален клон „Цанко Дюстабанов“ към Национално дружество „Традиция“. Идеята за заснемането му е на на г-н Антон Колев. В лентата се представят събитията от пролетта на 1876 година в Габрово и региона. Събитието се осъществява с подкрепата на Община Габрово, а входът е свободен.