РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Представители на пет институции запознаха възрастни хора в Трявна с полезна информация по актуални въпроси


Разяснителната кампания стартира по инициатива на областния управител Мария Башева, като орган на изпълнителната власт, координиращ дейността на териториалните структури.


Един от акцентите на срещата бе свързан с предпазването от телефонни измами, които засягат предимно възрастните хора. Заместник областният управител Даниела Маринова и заместник-кметът на Трявна инж. Жасмина Лазарова подчертаха, че престъплението е сериозно и информираността на потенциалните потърпевши е от ключово значение за превенция и предпазване.
Старши инспектор Марин Маринов към криминалния отдел на полицейското управление запозна присъстващите как най-лесно да разпознаят „ало“ измамниците.
Експертът от РЗОК- Габрово Веселка Спасова предостави информация за различните права на здравноосигурените лица, като предостави и брошури с актуални данни.
Специалисти от дирекция „Социално подпомагане“ запознаха с помощите за отопление в зимния сезон, както и с възможностите за възползване от услугата личен асистент.
В рамките на събитието от РДПБЗН запознаха възрастните хора с мерките за пожарна безопасност, касаещи електроуредите по време и след отоплителния сезон.

 

428624042 797632229059407 5773259304895505141 n