РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви обществена поръчка за строителен надзор при укрепване на 5 свлачища по републиканските пътища в област Габрово

Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви обществена поръчка за строителен надзор при укрепване на 15 свлачища по републиканската пътна мрежа, 5 от които са на територията на област Габрово. Индикативната ѝ стойност е 3 723 373 лв. без ДДС. Срокът за кандидатстване е до 13 юни т. г., като всеки участник в процедурата има право да подава оферта за максимум 2 позиции.
Поръчката е разделена в 4 обособени позиции, като в третата попадат 5 обекта от републиканската пътна мрежа в област Габрово.
Първият е свързан с укрепване на свлачища на път III-4041 Севлиево – Янтра – Скалско – Геша – Дряново, в участъци при 8-и км, 10-и км и 21 км. Вторият е при 2-ри км на третокласния път III-405 Добромирка - Вишовград - Бяла Черква - Павликени - Батак - Караисен - Алеково - Царевец – Свищов. Третият е за свлачището на път III-6072 Граница Ловеч - Кръвеник - Стоките - Батошево, в района на с. Селище /при 11 км/. Четвъртият е за надзор при укрепване на проявени деформации на пътното платно на път I-5/Е-85 Габрово - Шипка – Казанлък, а петият е за свлачището при 13-ти км на път III-4404 Габрово - Трънито - Дебел дял - Музга – Гъбене.
За три от обектите има разработена проектна разработка на фаза „Технически проект“. За на пътното платно на републикански път III-6072 „Граница Ловеч - Кръвеник - Стоките - Батошево, в района на с. Селище, при 11 км има разработена проектна разработка на фаза „Вариантни решения“.
Изпълнението на обществената поръчка за строителен надзор ще е в два етапа. Първият е изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ на предоставения технически проект. Вторият е упражняване на строителен надзор по време на строителството.