РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областният координационен център проведе среща в края на учебната година

В края на учебната година Областният координационен център /ОКЦ/ по Механизма за обхват на учениците проведе редовно заседание под председателството на заместник областния управител Иван Любомиров. На него бяха отчетени резултатите от проведената среща на Иван Любомиров с ученици в с. Градница, след която се наблюдава увеличение на посещението на учебните занятия от нередовните ученици. Предстоят и допълнителни срещи с ръководството и учителския състав на ПГТМ- Градница.
На днешното заседание бяха разгледани още конкретни случаи с ученици, които системно не посещават училище. Подчертана бе необходимостта от ангажирането им в летните форми на работа в училище за наваксване на пропуснатия материал през учебната година. Представителите на Общините информираха за разнообразни занимания, които са подготвили за учениците през ваканцията.

 

07.06.jpg