РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Заповед на министъра на здравеопазването от 27 март 2020

Заповед на министъра на здравеопазването от днес определя лечебните заведения и съответните структури в тях, които да извършват лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19.
В нея е посочено кои лечебни заведения извършват лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19 в неусложнено състояние и кои лечебни заведения обслужват пациенти с COVID-19 в състояние, изискващо интензивно лечение.

За област Габрово за лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19 в неусложнено състояние са определени МБАЛ "Д-р Тота Венкова" - Габрово, СБАЛББ- Габрово, МБАЛ "Д-р Стойчо Христов" - Севлиево, МБАЛ "Теодоси Витанов" - Трявна.
За обслужване на пациенти с COVID-19 в състояние, изискващо интензивно лечение са определение МБАЛ "Д-р Тота Венкова" - Габрово и МБАЛ "Д-р Стойчо Христов" - Севлиево.